4302 - Taliadau Gwasanaeth

Dyddiad: June 24, 2019, 9:30 am until: June 24, 2019, 4:30 pm

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Pris ar gyfer aelodau: £ 145

Pris ar gyfer pobl sydd ddim yn aelodau: £ 245

Amlinelliad o'r Cwrs:

Ar ddiwedd y dydd bydd Cynrychiolwyr:

  • â dealltwriaeth o beth yw tâl gwasanaeth;
  • yn deall y gwahaniaeth rhwng taliadau gosod ac amrywiol, manteision ac anfanteision pob un;
  • yn gwybod beth y gellir codi amdano dan gytundebau tenantiaeth yn cynnwys rhenti sicr, rhenti canolradd a lesau;
  • yn gwybod beth yw oblygiadau landlord am waith trwsio, cynnal a chadw a thaliadau gwasanaeth;
  • wedi gwneud ymarferiad dyrannu a chyllideb;
  • wedi trafod enghreifftiau o gyfrifeg tâl gwasanaeth;
  • â dealltwriaeth o fframwaith gyfreithiol taliadau gwasanaeth amrywiol;
  • â dealltwriaeth o adennill taliadau gwasanaeth amrywiol.
  • â dealltwriaeth o Gredyd Cynhwysol a gosod / adfer tâl gwasanaeth

Cynulleidfa Darged:

Mae'r cwrs hwn yn hanfodol ar gyfer unrhyw un yn y sector tai sy'n gweithio mewn rheolaeth tai a/neu wasanaethau yn ogystal â'r rhai mewn cynnal a chadw, cyllid a datblygu lle maent yn gyfrifol am daliadau gwasanaeth.

Caiff cynrychiolwyr eu hannog i  ddod â chopi o'u cytundeb tenantiaeth gyda nhw i'r cwrs a hefyd i ddod ag ymholiad neu broblem am dâl gwasanaeth yr hoffech ei thrafod.

Adnoddau:

Ffurflen archebu Cam 1 (1/2)