4301 - Ymwybyddiaeth Nodwyddau a Biogemegau

Dyddiad: November 7, 2019, 9:30 am until: November 7, 2019, 3:30 pm

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: Seven Sisters, Neath

Math o Hyfforddiant: General

Pris ar gyfer aelodau: £ 145.00

Pris ar gyfer pobl sydd ddim yn aelodau: £ 245

What attendees thought...

Aelwyd Housing Association

"Very useful to learn the extent of unseen problems in void properties, as I am the first to inspect them for the association."

Aelwyd Housing Association

Mae pobl, yn arbennig rai sydd mewn swyddi risg uchel fel cymdeithasau tai, crefftwyr a rhai sy'n clirio unedau gwag, mewn risg bob dydd  o Hep 8 a heintiau eraill a gludir yn y gwaed.

Mae canran uchel o bobl yn dod i gysylltiad i neu'n gweithio gyda nodwyddau a hylifau corff ond yn anffodus ni chafodd pawb eu dysgu sut i drin y peryglon hyn. Mae'n dod yn fwy cyffredin i bobl ddod ar draws y peryglon hyn yn eu meysydd masnachol, ysgolion, parciau a meysydd parcio gweithleoedd, felly mae gwybod sut i drin y gwrthrychau hyn, atal halogiad ac adnabod symptomau yn eich hunan ac eraill yn hollbwysig.

Trosolwg o'r Cwrs

Mae'r cwrs yn gwrs 1 diwrnod sy'n cynnwys elfen damcaniaeth ac ymarferol. Oherwydd difrifoldeb  y peryglon y gall y peryglon hyn eu hachosi, gwnawn elfen ymarferol mewn uned wag i osod ac ymrwreiddio'r sgiliau sydd eu hangen wrth drin y sylweddau ac offer peryglus yma.

Strwythur y Cwrs

Bydd cynnwys y cwrs yn trafod sut i ddelio gyda'r dilynol:

  • Ymwybyddiaeth ac osgoi risg
  • Heintiau
  • Deddfwriaeth
  • Gweithdrefnau rhoi adroddiad am beryglon
  • Gweithdrefn rhoi adroddiad am ddigwyddiad
  • Trin diogel, symud a dileu peryglon

Adnoddau:

Ffurflen archebu Cam 1 (1/2)

Eich Manylion
Cyfeiriad Busnes
Rhif PO