4300 - Adrodd Bwlch Cyflog Rhywiol

Dyddiad: September 5, 2019, 9:30 am until: September 5, 2019, 12:30 pm

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Pris ar gyfer aelodau: £ 95

Pris ar gyfer pobl sydd ddim yn aelodau: £ 195

Bydd y digwyddiad hwn yn cynnwys:

  • Gyda'r holl sylw diweddar i'r mudiad #MeToo a'r bwlch cyflog rhwng dynion a menywod, gadewch i ni drafod materion cyfoes y gallech eu hwynebu wrth gyflawni eich oblygiadau.
  • Eich goblygiadau  ar adrodd tâl rhywiau - yr hyn sydd angen i chi wneud.
  • Awn â chi drwy ble i ddechrau ac enghreifftiau parod i sicrhau eich bod yn gwybod beth ydych yn ei wneud. 
  • Beth sy'n rhaid ei adrodd a chynghorion ymarferol ar sut i baratoi eich adroddiad.
  • Sesiwn cwestiwn ac ateb.

Mae'r hyfforddwr yn Gyfreithiwr mewn Tîm Cyflogaeth ac Adnoddau Dynol gyda dros 16 mlynedd o brofiad. Caiff ei disgrifio fel "anhygoel o ddiddorol a gwybodus" a'i chanmol am ei "gwybodaeth ragorol ac egni i ddod â phob sesiwn yn fyw gydag enghreifftiau o fywyd go iawn a dull ymarferol".

Adnoddau:

Ffurflen archebu Cam 1 (1/2)