4293 - Newydd i'r Bwrdd

Dyddiad: November 29, 2019, 9:30 am until: November 29, 2019, 4:30 pm

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Pris ar gyfer aelodau: £ 290

Pris ar gyfer pobl sydd ddim yn aelodau: £ 490

BYDD Y CWRS HWN YN RUN DROS 2 DDIWRNOD - Y DYDDIAD UCHOD AR GYFER DIWRNOD 1 YN UNIG DIWRNOD DYDD 2 AR DDYDD SADWRN 30 TACHWEDD 2019.​

COST £290 Y PERSON

Ar gyfer pwy mae hyn?

Pobl sydd newydd ymuno â'r Bwrdd neu rai a fu'n aelodau Bwrdd am lai na 12 mis ac sydd eisiau cynyddu eu dealltwriaeth o sylfeini cymdeithasau tai a llywodraethiant da.

Pam y dylech fynychu?

Bydd yn helpu aelodau Bwrdd newydd i ddynodi ac archwilio'r holl heriau sy'n wynebu cymdeithasau tai yng Nghymru. Mae'n rhoi'r cyfle i'w helpu i ddatblygu eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o'r sgiliau maent eu hangen er mwyn bod yn fwyaf effeithlon yn eu rôl newydd.

Bydd cyfranogwyr yn cael cyfle i rwydweithio gydag aelodau bwrdd newydd o'u sefydliadau eu hunain neu sefydliadau eraill.

Trosolwg o'r cwrs:

Fel canlyniad i fynychu'r hyfforddiant hwn bydd cyfranogwyr yn cael:

  • Mwy o wybodaeth o'r amgylchedd gweithredu a rheoleiddiol ar gyfer cymdeithasau tai yng Nghymru, gan alluogi cynrychiolwyr i gyfrannu'n effeithlon i gefnogi nodau ac uchelgeisiau eu sefydliad
  • Dealltwriaeth o rolau a chyfrifoldebau sylfaenol aelodau Bwrdd fel y gallant gyflawni eu dyletswyddau yn well er budd gorau'r sefydliad
  • Codi cwr y llen ar sut i weithredu'r sgiliau, gwybodaeth a phrofiad fel y gallant ddarparu arweinyddiaeth strategol yn hyderus ac adeiladol.

Adnoddau:

Ffurflen archebu Cam 1 (1/2)

Mae’n ddrwg gennym, dim ond aelodau sy’n gallu cofrestru ar gyfer "4293 - New to Board", mewn-gofnodwch i gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma.