4288 - Cyflwyniad i Gymdeithasau Tai

Dyddiad: November 8, 2019, 9:30 am until: November 8, 2019, 4:30 pm

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Pris ar gyfer aelodau: £ 145

Pris ar gyfer pobl sydd ddim yn aelodau: £ 245

What attendees thought...

""Useful information and great interactive bits that highlighted interesting points I had missed""

PAM Y DYLECH FYNYCHU

Gall aelodau staff neu bwyllgorau sydd newydd ymuno â chymdeithas tai gael yr ystod eang o bolisïau, rheoliadau a jargon yn anodd. Bydd y cwrs yma'n helpu i symleiddio rôl a gweithgareddau cymdeithasau tai yn ogystal ag egluro peth o'r jargon.

GRŴP TARGED

Aelodau staff a phwyllgorau sydd newydd ymuno â chymdeithas tai a/neu bobl o sefydliadau eraill sy'n dymuno deall sut mae'r 'mudiad' yn gweithio. Cwrs sylfaenol yw hwn ac mae'n tybio na fydd fawr o wybodaeth flaenorol o'r mudiad cymdeithasau tai.

NOD Y CWRS

Rhoi dealltwriaeth ehangach i'r sawl sy'n cymryd rhan o rôl cymdeithasau tai wrth ddarparu tai cymdeithasol yng Nghymru.

CYNNWYS Y CWRS

Erbyn diwedd y cwrs bydd y rhai sy'n cymryd rhan wedi:

  • Edrych ar bwysigrwydd cynnwys cwsmeriaid wrth ddarparu tai cymdeithasol
  • Dynodi'r materion ariannol a chyfreithiol allweddol sy'n wynebu cymdeithasau tai
  • Trafod hanes a llywodraethiant cymdeithasau tai

Adnoddau:

Ffurflen archebu Cam 1 (1/2)

Eich Manylion
Cyfeiriad Busnes
Rhif PO