Cynhadledd Iechyd Meddwl a Llesiant 2020

Dyddiad: November 17, 2020, 9:00 am until: November 17, 2020, 5:00 pm

Math o ddigwyddiad: Conference

Lleoliad: Radisson Blu, Cardiff

Dangosir opsiynau tocynnau yng Ngham 2

Bu cynnydd enfawr yn ymwybyddiaeth y cyhoedd o afiechyd meddwl a llesiant gwael mewn blynyddoedd diweddar, gydag ymgyrchoedd fel Amser Newid yn ysgogi sgyrsiau agored a herio gwahaniaethu ar sail iechyd meddwl. Er i ni wneud peth cynnydd, mae llawer o waith yn dal ar ôl i gefnogi'r 1 mewn 4 o bobl fydd yn profi afiechyd meddwl bob blwyddyn.

Mae'r sector wedi dangos diddordeb cryf mewn cynnal digwyddiad gan fod gennym rôl sylweddol i'w chwarae. Bydd ein hymagwedd at iechyd meddwl a llesiant yn effeithio ar sut y gweithiwn gyda thenantiaid a chleientiaid, sut y cefnogwn gydweithwyr yn ein sefydliad ac, wrth gwrs, sut y gofalwn am ein llesiant ein hun.

Ymunwch â ni yn ystod yr Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl am ddiwrnod heriol a diddorol fydd hefyd yn ysbrydoli. Bydd cynrychiolwyr yn clywed gan ystod eang o siaradwyr ar lawer o agweddau llesiant (yn cynnwys corfforol, meddyliol, ariannol a maethegol), dysgu o arfer gorau yn ogystal â phrofiadau mwy personol. Bydd cynrychiolwyr yn cael digon o gyfle i rwydweithio gyda chydweithwyr ac ennill sgiliau i'w rhoi ar waith, yn ogystal â rhoi cynnig ar weithgareddau sy'n anelu i wella ein llesiant.

Felly os ydych yn gyfrifol am arwain neu gefnogi pobl, neu ddiddordeb mewn cael mwy o wybodaeth am iechyd meddwl a llesiant, yna mae'r digwyddiad hwn ar eich cyfer chi.

Defnyddiwch y ffurflen archebu islaw i sicrhau eich lle a chymhwyso am ostyngiad deryn cynnar.

Mae lleoedd yn costio £ 265 y pen

Adnoddau:

Ffurflen archebu Cam 1 (1/2)

Eich Manylion
Cyfeiriad Busnes
Rhif PO

Papurau Briffio

17/03/2020