Cynhadledd Llywodraethiant 2020

Dyddiad: March 12, 2020, 9:00 am until: March 13, 2020, 2:00 pm

Math o ddigwyddiad: Conference

Lleoliad: Vale Resort Hotel, Hensol, Vale of Glamorgan

Dangosir opsiynau tocynnau yng Ngham 2

Mae cynhadledd llywodraethiant eleni yn argoeli bod yn fwy ac yn well nag erioed.

Dywedir y gall unrhyw un gymryd yr awenau pan mae pethau'n dawel. Bydd ein cynhadledd eleni yn ymchwilio thema arwain mewn cyfnod o newid. Ymunwch â ni i glywed gan Sabrina Hatton Cohen ar nodweddion personol arweinyddiaeth drwy drallod a dysgu gwersi o achosion llywodraethiant cymhleth gan Laura McAllister. Bydd Dinasyddion Cymru hefyd yn ein herio i ystyried sut y gall cymdeithasau tai gefnogi ymgysylltu cymunedol ac actifyddiaeth i wella ein gwasanaethau ein hunain ond hefyd y lleoedd lle ymwreiddiwn.

Fel bob amser mae'r gynhadledd hon yn rhoi cyfle i glywed yn uniongyrchol gan y rheoleiddiwr am eu cynlluniau ar gyfer dull asesu llywodraethiant, trafod a rhannu eich ymagweddau at arweinyddiaeth, llywodraethiant a rheoleiddio gyda'n gilydd a ffurfio rhwydweithiau cryf.

Adnoddau:

Ffurflen archebu Cam 1 (1/2)

Eich Manylion
Cyfeiriad Busnes
Rhif PO