Cynhadledd Tai Fawr a Pharth Datblygu 2019

Dyddiad: October 10, 2019, 9:00 am until: October 11, 2019, 4:00 pm

Math o ddigwyddiad: Conference

Lleoliad: Metropole Hotel, Llandrindod Wells, Powys LD1 5DY

Dangosir opsiynau tocynnau yng Ngham 2

Gyda'r haf bron gyda ni (gobeithio!), rydych yn gwybod ei bod yn amser dechrau archebu ar gyfer y Gynhadledd Tai Fawr a Pharth Datblygu poblogaidd iawn. Cynhelir y gynhadledd ar 10/11 Hydref a byddem wrth ein bodd eich gweld yno unwaith eto!

Mae rhaglen y gynhadledd yn awr ar gael, a gallwch ei gweld yma. Peidiwch â cholli'r cynnig Deryn Cynnar a ddaw i ben ar Dydd Gwener 6 Medi. Archebwch drwy glicio yma ac arbed £30 i'ch hunan!

Fel y gwyddoch mae newid yn gyson ac mae hyn yn sicr yn wir o fewn y sector tai gyda gweithredu'r Adolygiad o Dai Fforddiadwy, y Ddeddf Rhentu Cartrefi a newidiadau i'r system cynllunio i gyd ar y gorwel.

Bydd y gynhadledd yn rhoi cyfle i gynrychiolwyr edrych yn ôl a dysgu o'r gorffennol, gwerthfawrogi'r presennol ac edrych ymlaen at gyfleoedd y dyfodol.

Mae gennym ystod eang o siaradwyr ysbrydoledig wedi eu cadarnhau:

  •          Dr Paul Chadwick fydd yn edrych ar y newidiadau ymddygiadol sydd eu hangen i gefnogi newid sefydliadol
  •          Anne Power fydd yn edrych ar allgau cymdeithasol a datblygu cynaliadwy a lle creiddiol adfywio
  •          Jennie Hill o'r Pwyllgor ar Newid Hinsawdd fydd yn rhoi sylw i ddatgarboneiddio a sut i wneud ein cartrefi'n addas ar gyfer y dyfodol

Mae'r gynhadledd yn cynnig amrediad o weithdai diddorol a difyr ac yn rhoi cyfle i fynychu Dosbarthiadau Meistr wrth i ni gyflwyno Parth Dysgu i'r Gynhadledd am y tro cyntaf. Caiff enillydd "Gwobr Creu Creadigrwydd" hefyd ei gyhoeddi yn y gynhadledd.

Gellir archebu llety yng Ngwesty'r Metropole ar gost o £90 (defnydd sengl) fesul ystafell y noson, cysylltwch ag archebion ar 01597 823700 gan ddefnyddio'r cyfeirnod archebu a gewch gan CHC pan fyddwch yn archebu.

Adnoddau:

Ffurflen archebu Cam 1 (1/2)