2019 Cynhadledd Adnoddau Dynol, Dysgu a Datblygu CHC 2019

Dyddiad: September 26, 2019, 9:00 am until: September 26, 2019, 5:00 pm

Math o ddigwyddiad: Conference

Lleoliad: Marriott Hotel, Mill Lane, Cardiff

Dangosir opsiynau tocynnau yng Ngham 2

Cynhadledd Adnoddau Dynol a Dysgu a Datblygu 2019
Dydd Iau 26 Medi
Gwesty Marriott, Caerdydd

#CCCpobl2019

Rydym yn falch iawn i'ch hysbysu fod y rhaglen ar gyfer ein cynhadledd Adnoddau Dynol a Dysgu & Datblygu yn awr yn fyw. Mae'r rhaglen yn cynnwys amrywiaeth o siaradwyr o sefydliadau tu allan i'r sector tai i rannu eu profiad o weithredu rhaglenni a chynlluniau sy'n cefnogi'r newid mewn natur busnes i sicrhau canlyniadau cadarnhaol.

Rydym eisoes wedi sicrhau rhaglen wych o siaradwyr yn cynnwys:

Nick Fewings, Cyfarwyddydd Ngagementworks, fydd yn helmu cynrychiolwyr i Ddeall Cod Gwaith Tîm Perfformiad Uchel

Angela Lewis, Cyfarwyddydd Trawsnewid Pobl, Tŷ Cwmnïau fydd yn llywio cynrychiolwyr drwy eu taith i drawsnewid i ddiwylliant digidol

Edward Houghton, Pennaeth Ymchwil ac Arweinyddiaeth Syniadau, CIPD, fydd yn edrych ar y dyfodol ar gyfer Adnoddau Dynol a Dysgu & Datblygu yn y gweithle.

Mae ein gweithdai yn llawn i'r ymylon gyda sesiynau o Brexit i ddysgu digidol, a byddant yn rhoi cyfle i bobl ddysgu gan eraill a chael arweiniad ymarferol.

Mae rhaglen y gynhadledd yn awr ar gael, a gallwch ei gweld yma. Peidiwch â cholli'r cynnig Deryn Cynnar a ddaw i ben ar dydd Iau 15 Awst. Archebwch drwy glicio yma ac arbed £30 i'ch hunan!

Edrychwn ymlaen at eich gweld yng ngwesty'r Marriott, Caerdydd ym mis Medi.

Adnoddau:

Ffurflen archebu Cam 1 (1/2)