Cynhadledd Llywodraethiant

Dyddiad:09:00 7 March 2019 until: 14:00 8 March 2019

Math o ddigwyddiad: Conference

Lleoliad: Vale Resort Hotel, Hensol, Vale of Glamorgan

Dangosir opsiynau tocynnau yng Ngham 2

Croeso i Gynhadledd Llywodraethiant CHC 2019. Mae'r gynhadledd yn ddigwyddiad hanfodol ers cryn amser i Aelodau Bwrdd, Prif Weithredwyr, Arweinwyr a swyddogion rheoleiddio a llywodraethiant ar draws y sector tai cymdeithasol. Rydym yn falch i fod yn ôl eleni gyda safle newydd a rhaglen well nag erioed.

Yr adeg hon y llynedd ffocws ein cynhadledd oedd polisi a fframwaith llywodraethiant da. Fe wnaethom dreulio amser yn trafod elfennau allweddol Cod Llywodraethiant diwygiedig CHC, arfer da ac egwyddorion allweddol a ddylai lunio ein syniadau a'n gwaith fel sector tai cymdeithasol. Cafodd cod CHC ei lansio erbyn hyn, ynghyd ag adolygiad thematig Bwrdd Rheoleiddiol Cymru i lywodraethiant da - 'Y Pethau Iawn'. Gyda'r fframwaith ddiwygiedig yn ei lle, ffocws cynhadledd eleni fydd darparu gweithdai ymarferol, siaradwyr heriol ac enghreifftiau o sefydliadau eraill i roi'r arfau rydych eu hangen i lywodraethu'n dda.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu dros y deuddydd ar gyfer yr hyn sy'n argoeli bod yn ddigwyddiad cyffrous a fydd yn gwneud i chi feddwl.

Gofynnir i chi nodi na fydd CHC yn archebu llety ond rydym wedi sicrhau dyraniad o ystafelloedd ar gost o £95 yr ystafell y noson ar gyfer dydd Mercher 6 a dydd Iau 7 Mawrth yng Nghyrchfan y Fro, gofynnir i chi gyfeirio at Gynhadledd Llywodraethiant Cartrefi Cymunedol Cymru wrth archebu. Caiff yr holl ddyraniad ei ryddhau ddydd Gwener 18 Ionawr ac ni warentir y gyfradd ratach ar ôl y dyddiad hwnnw. Cysylltwch ag Archebion ar 01443 667800 os gwelwch yn dda.

Adnoddau:

Ffurflen archebu Cam 1