2019 Finance Conference

Dyddiad: July 11, 2019, 9:00 am until: July 12, 2019, 4:00 pm

Math o ddigwyddiad: Conference

Lleoliad: Metropole Hotel, Llandrindod Wells, Powys LD1 5DY

Dangosir opsiynau tocynnau yng Ngham 2

Gyda'r gwanwyn a dechrau Blwyddyn Ariannol newydd ar ein gwarthaf, rydym yn falch iawn i gyhoeddi cynhadledd breswyl gyntaf CHC yn 2019/20. Cynhelir cynhadledd Cyllid eleni yn y Canolbarth ar 11/12 Gorffennaf. Os ydych yn bwriadu ymuno, mae tocynnau deryn cynnar yn awr ar gael. Gostyngiad o £30 os archebwch erbyn 21 Mai.

Mae'r gynhadledd hon wedi hen ennill ei phlwyf fel digwyddiad 'hanfodol' ar gyfer swyddogion cyllid, aelodau bwrdd ac arweinwyr ar draws y sector tai cymdeithasol. Dywedodd ein haelodau wrthym beth y dymunant ddysgu mwy amdano, a lluniwyd y rhaglen gyda hyn mewn cof.

Mae gennym raglen wych o siaradwyr yn cynnwys:

• Trevor Williams, cyn Brif Economegydd Banc Lloyds, fydd yn rhoi ei sylwadau ar y rhagolygon economaidd ar draws y Deyrnas Unedig ac Ewrop

• Lynn Pamment, Cadeirydd yr Adolygiad o Dai Fforddiadwy, fydd yn rhoi diweddariad ar yr Adroddiad a'r camau nesaf.

Bydd llu o weithdai yn codi cwr y llen ar lawer o feysydd pwnc yn cynnwys prisiadau, rheolaeth trysorlys, rheoleiddio a llywodraethiant. Bydd hefyd sesiynau cyflwyno ar gyfer staff cyllid ac aelodau bwrdd newydd.

Mae rhaglen y gynhadledd yn cael ei datblygu a bydd ar gael o fewn yr wythnos neu ddwy nesaf, ond mae archebion eisoes yn cael eu derbyn. Cliciwch yma i gadw eich tocyn deryn cynnar!

Gellir archebu llety yng Ngwesty'r Metropole ar gost o £90 (defnydd sengl) yr ystafell fesul noson, cysylltwch ag archebion ar 01597 823700 yn defnyddio'r cyfeirnod a gewch gan CHC pan fyddwch yn archebu.

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn y Metropole ym mis Gorffennaf.

Adnoddau:

Ffurflen archebu Cam 1 (1/2)