Cynhadledd Cyfathrebu 2019

Dyddiad:09:00 24 January 2019 until: 17:00 24 January 2019

Math o ddigwyddiad: Conference

Lleoliad: Village Hotel, Swansea Langdon Road, Swansea, SA1 8QY

Dangosir opsiynau tocynnau yng Ngham 2

Cyfathrebu mewn Oes Ddigidol

Mae gweithgaredd digidol yn awr yn flaenllaw yn y rhan fwyaf o strategaethau cyfathrebu.

Mae byd cyffrous technoleg yn rhoi cyfle effeithlon o ran cost i gasglu gwybodaeth am gynulleidfaoedd, targedu pobl yn effeithlon ac yna fesur effaith yn fanwl gywir.

Ond pa wybodaeth ydyn ni ei hangen i fod yn arbenigwyr digidol yn yr amgylchedd hwn sy’n symud yn gyflym? Pa seilwaith a sgiliau sy’n rhaid eu cael i ni gyflawni ei nodau cyfathrebu?

Ymunwch â ni yn ‘Cyfathrebu mewn Oes Ddigidol’ gydag arbenigwyr yn amrywio o strategwyr brand i gynhyrchwyr podlediadau ar gael i roi’r cyngor ymarferol angenrheidiol i ffynnu.

Mae’r rhaglen lawn yma.

Y gost i fynychu’r diwrnod yw £255 y person.

Adnoddau:

Ffurflen archebu Cam 1