2019 Cynhadledd Flynuddol

Dyddiad: November 21, 2019, 9:00 am until: November 22, 2019, 2:00 pm

Math o ddigwyddiad: Conference

Lleoliad: MERCURE Holland House Hotel, 24-26 Newport Road, Cardiff, CF24 0DD

Dangosir opsiynau tocynnau yng Ngham 2

Os ydych yn awyddus i fynychu'r flwyddyn newydd, bydd gennych ddiddordeb gwybod ein bod am y tro cyntaf erioed yn cynnig disgownt deryn cynnar arbennig os archebwch cyn Rhagfyr 24.

Bydd y cynnig yn arbed i chi  £50 ar bris tocyn llawn, a sicrhau fod lle wedi ei neilltuo ar eich cyfer. Dim ond 20 tocyn sydd ar gael felly peidiwch â cholli allan!

Adnoddau:

Ffurflen archebu Cam 1 (1/2)