2019 Cynhadledd Flynuddol

Dyddiad: November 21, 2019, 9:00 am until: November 22, 2019, 2:00 pm

Math o ddigwyddiad: Conference

Lleoliad: MERCURE Holland House Hotel, 24-26 Newport Road, Cardiff, CF24 0DD

Dangosir opsiynau tocynnau yng Ngham 2

Cynhadledd Flynyddol CHC yw'r digwyddiad pwysicaf yn y calendr tai yng Nghymru, ac mae cynhadledd eleni yn argoeli bod yr orau eto! Arbedwch £30 drwy archebu tocynnau deryn cynnar nawr.  

Rydym wedi sicrhau rhaglen gyffrous o siaradwyr proffil uchel i ymgysylltu, ysbrydoli a herio wrth i ni barhau ar ein taith i sicrhau fod cartref da yn hawl sylfaenol i bawb yng Nghymru.

Uchafbwyntiau yn cynnwys:

  • Nick Watt, Golygydd Gwleidyddol BBC Newsnight

Mae Nick Watt wedi gweithio fel newyddiadurwr am bron 30 mlynedd ac mae'n hoffi cellwair bod cwymp Margaret Thatcher yn nodi ei ddechreuad mewn newyddiaduraeth wleidyddol. Fel golygydd gwleidyddol BBC Newsnight, mae ganddo arbenigedd ddiguro ar Brexit a'r sefyllfa wleidyddol gyfredol ar draws y Deyrnas Unedig.

Gyda'r DU i fod i adael yr Undeb Ewropeaidd ar 31 Hydref, daw ein Cynhadledd Flynyddol ar amser o derfysg gwleidyddol nas gwelwyd ei debyg yn y Deyrnas Unedig. Dewch i glywed beth mae'n ei olygu ar gyfer tai yng Nghymru.

  • Grace Blakeley, Sylwedydd Economeg,  New Statesman

Beth nesaf i economi y Deyrnas Unedig?

Fel Sylwedydd Economaidd y New Statesman a Chymrawd Ymchwil ar Gomisiwn yr IPPR ar Gyfiawnder Cymdeithasol, mae Grace yn ymddangos yn rheolaidd ar y sianeli cyfryngau darlledu ar draws y Deyrnas Unedig, yn trafod dyfodol economi'r DU. Mae'n arbenigo mewn economeg ryngwladol a pholisi macro-economaidd, gyda ffocws neilltuol ar reoleiddio ariannol, economeg rhanbarthol a thai. Caiff ei llyfr cyntaf - Stolen: How to save the world from financialisation ei gyhoeddi ym mis Medi.

  • Julie James AC, Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

Ar ôl bron flwyddyn yn y swydd, bydd y Gweinidog yn bwrw golwg yn ôl  ar y cyfnod a'r llwyth gwaith sy'n mynd rhagddo yn dilyn yr Adolygiad Annibynnol ar y Cyflenwad Tai Fforddiadwy.

  • David Olusoga, Hanesydd a Chyflwynydd rhaglen A House Through Time y BBC

Mae David Olusoga yn hanesydd, darlledydd a gwneuthurydd ffilmiau Prydeinig-Nigeraidd. Mae wedi ennill gwobrau fel cyflwynydd a gwneud rhaglenni dogfen, a hefyd yn ysgrifennu'n rheolaidd ar gyfer The Guardian a The Observer, ac mae wedi ysgrifennu ar gyfer The Nation a'r BBC History Magazine.

Yn ei gyfres A House Through Time, mae David yn olrhain hanes Prydain drwy edrych ar fywydau preswylwyr olynol un tŷ mewn dinas ym Mhrydain. Wrth i ni edrych ar ddyfodol tai yng Nghymru, bydd David yn gofyn pa wersi y gallwn eu dysgu o hanes.

Yn ogystal â'i waith ar y cyfryngau, mae David yn Athro Hanes Cyhoeddus ym Mhrifysgol Manceinion.

Bydd y rhaglen lawn ar gael yn y dyfodol agos ar wefan CHC.

Archebwch eich lle nawr i fanteisio ar ein cynnig deryn cynnar £30 i ffwrdd ac i sicrhau gostyngiad ar bris llety yng ngwesty/r gynhadledd. Cliciwch  yma i archebu neu anfonwch e-bost ataf yn rhian-robinson@chcymru.org.uk. 

Adnoddau:

Ffurflen archebu Cam 1 (1/2)

Eich Manylion
Cyfeiriad Busnes
Rhif PO