GCS Cyfarfodydd- Telerau ac Amodau

Digwyddiadau y codir tâl amdanynt - Rhaid rhoi gwybod am ganslo archeb o leiaf 48 awr cyn y digwyddiad neu bydd y ffi llawn yn daladwy.

Digwyddiadau am ddim - Rhaid rhoi hysbysiad o leiaf 48 awr cyn y digwyddiad os canslir archeb neu bydd ffi o £15 yn daladwy.