Rheolaeth Tai

adeirydd: Andrew Myatt, Tai Calon
Is-gadeirydd: Serena Jones, Coastal Housing Group
Arweinydd CHC: Will Henson

Cynllun Gwaith - yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd.

Cylch Gorchwyl

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf:

 Dydd Iau 19 Mawrth - Pobl (Casnewydd)

*Gohiriwyd y cyfarfod hwn oherwydd yr achosion o coronafeirws a chanllawiau diweddar gan y Llywodraeth ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.*

Dyddiad y Cyfarfod Diwethaf: 

Llesiant/Rheolaeth Tai Cyfarfod - Dydd Mawrth 3 Rhagfyr 2019 (Abertawe)

Agenda

Dydd Mercher 18 Medi

Dydd Mawrth 4 Mehefin 2019 - Hugh James