Rheolaeth Tai

adeirydd: Andrew Myatt, Tai Calon
Is-gadeirydd: Serena Jones, Coastal Housing Group
Arweinydd CHC: Will Atkinson

Cynllun Gwaith - yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd.

Cylch Gorchwyl

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf:

Dydd Mercher 5 Chwefror 2020 - Pobl (Casnewydd)

Dyddiad y Cyfarfod Diwethaf: 

Dydd Mercher 18 Medi

Dydd Mawrth 4 Mehefin 2019 - Hugh James