Gwobrau Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu 2017

Cynhelir Gwobrau Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu Cartrefi Cymunedol Cymru ar noswaith Cynhadledd Cyfathrebu CHC ym Mae Caerdydd ddydd Iau 23 Mawrth.

Mae'r 8 categori mewn dau grŵp ac fe'u rhestrir islaw. Gallwch gynnig mewn hyd at bedwar categori o'r rhestr 'categorïau cyffredinol' yn ogystal â'r ddau gategori yn y rhestr 'categorïau ychwanegol', felly mae gennych uchafswm o 6 categori i ddewis o'u plith. Yn wahanol i flynyddoedd blaenorol gofynnwn i chi gynnig eich hunain ar gyfer y wobr Tîm Cyfathrebu Mewnol Gorau os hoffech gael eich cynnwys. Mae gwybodaeth bellach islaw.

Dylid anfon pob cynnig at Borbala Martos ar borbala-martos@chcymru.org.uk, gan nodi'r categori yn glir yn llinell pwnc eich e-bost. Dylid anfon eich cynnig mewn dogfen Word (gyda'r atodiadau perthnasol) gyda'ch enw chi ac enw eich lleoliad.
 

Y dyddiad cau ar gyfer cynigion yw dydd Mercher 22 Chwefror.

Mae'n rhaid i bob cynnig ymwneud â 1 Ionawr 2016 i 31 Rhagfyr 2016.

Pob lwc!

 

Gwobrau Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu 2017 - Gwybodaeth pellach