Grwpiau Cyflenwi Strategol i ddod

Cliciwch ar y dolenni isod i archebu lle ar ein cyfarfodydd Grŵp Cyflenwi Strategol.
 

657- GCS Adnoddau Dynol Cyfarfod 11 Rhagfyr

Dyddiad:10:00 11 December 2019 hyd: 15:45 11 December 2019

Math o ddigwyddiad: Network

Lleoliad: Hugh James, Two Central Square, Cardiff, CF10 1FS

AGENDA

10.00am   Coffi a rhwydweithio

10.30am   Croeso a Chyflwyniadau

10.45am   Cynnydd a Diweddariad ar Dyma'r Sector Tai -  Rebecca Goodhand, CHC

11.00am-12.00pm Rebecca Richards, Cyfarwyddydd, Academi Cyllid GIG Cymru


Peth o'r adborth ar arweinwyr y dyfodol yw nad oes gan y rheolwyr...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

658 - GCS Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion Cyfarfod 7 Ionawr

Dyddiad:18:00 7 January 2020 hyd: 20:30 7 January 2020

Math o ddigwyddiad: Network

Lleoliad: The Quay Hotel and Spa, Deganwy, Conwy

Agenda i'w gadarnhau

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau