Grwpiau Cyflenwi Strategol i ddod

Cliciwch ar y dolenni isod i archebu lle ar ein cyfarfodydd Grŵp Cyflenwi Strategol.
 

667 - GCS Llesiant Cyfarfod 5 Mawrth

Dyddiad:10:00 5 March 2020 hyd: 15:30 5 March 2020

Math o ddigwyddiad: Network

Lleoliad: CMC@Loudoun, Cardiff

Agenda ac amserau i'w gadarnhau

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

655 - Cyfathrebu a Materion Allanol Cyfarfod 10 Mawrth

Dyddiad:09:30 10 March 2020 hyd: 15:30 10 March 2020

Math o ddigwyddiad: Network

Lleoliad: Coastal Housing Group, 3rd Floor, 220 High Street, Swansea, SA1 1NW

AGENDA

9.30 am   Lluniaeth a rhwydweithio

10.00 am  Diweddariad ar Dyma'r Sector Tai, Dyfodol Tai a themâu sy'n gorgyffwrdd o Grwpiau Cyflenwi Strategol eraill - Edwina O’Hart (Cyfarwyddydd Cynorthwyol, Gwasanaethau Aelodau) & Rebecca Goodhand (Rheolydd Cyfathrebu, CHC)

Bydd y sesiwn yma'n rhoi...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

662 - GCS Rheolaeth Tai Cyfarfod 19 Mawrth

Dyddiad:10:00 19 March 2020 hyd: 15:00 19 March 2020

Math o ddigwyddiad: Network

Lleoliad: Pobl Newport, Exchange House the Old Post Office, High St, Newport NP20 1AA

AGENDA (DRAFFT)

10:00 Lluniaeth ar ôl cyrraedd

10:15 Croeso, cyflwyniadau a gosod y llwyfan

  • Andrew Myatt (Cadeirydd) a Serena Jones (Is-gadeirydd).

10:30 Diweddariad Llywodraeth Cymru (Simon Prothero, Llywodraeth Cymru)

  • Diweddariad gan dîm rheolaeth tai Llywodraeth Cymru ar y meysydd o...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

666 - GCS Adnoddau Dynol Cyfarfod 24 Mawrth

Dyddiad:10:00 24 March 2020 hyd: 15:00 24 March 2020

Math o ddigwyddiad: Network

Lleoliad: Newport City Homes - Nexus House, Mission Court, Newport NP20 2DW

AGENDA AC AMSERAU I'W GADARNHAU

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

665 - Rhwydwaith Cymorth Tai Cyfarfod - 7 Ebrill

Dyddiad:00:00 7 April 2020 hyd: 23:59 7 April 2020

Math o ddigwyddiad: Network

Lleoliad: Cartrefi Conwy

AGENDA AC AMSERAU I'W GADARNHAU

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau