Grwpiau Cyflenwi Strategol i ddod

Cliciwch ar y dolenni isod i archebu lle ar ein cyfarfodydd Grŵp Cyflenwi Strategol.
 

650 - GCS Rheolaeth Tai SDG 18 Medi

Dyddiad:10:30 18 September 2019 hyd: 16:00 18 September 2019

Math o ddigwyddiad: Network

Lleoliad: Glyndwr University - Wrexham

AGENDA AC AMSERAU I'W GADARNHAU

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

649 - GCS Rheoleiddio a Llywodraethiant 19 Medi

Dyddiad:10:30 19 September 2019 hyd: 16:00 19 September 2019

Math o ddigwyddiad: Network

Lleoliad: Cartrefi Conwy

AGENDA AC AMSERAU I'W GADARNHAU

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

633 - Cyfarfod ar y Cid ar gyfer Grwpiau Cyflenwi Strategol Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion / Prif Weithredwyr

Dyddiad:00:00 1 October 2019 hyd: 23:59 1 October 2019

Math o ddigwyddiad: Network

Lleoliad: ICC Wales , Coldra Woods, NP18 1HQ Newport

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau