Grwpiau Cyflenwi Strategol i ddod

Cliciwch ar y dolenni isod i archebu lle ar ein cyfarfodydd Grŵp Cyflenwi Strategol.
 

650 - GCS Rheolaeth Tai SDG 18 Medi

Dyddiad:10:30 18 September 2019 hyd: 15:00 18 September 2019

Math o ddigwyddiad: Network

Lleoliad: Glyndwr University - Wrexham

AGENDA

10:30 Lluniaeth ar ôl cyrraedd

10:45 Croeso a Chyflwyniadau

Andrew Myatt (Cadeirydd) a Serena Jones (Is-gadeirydd)

11:00 Diweddariad Llywodraeth Cymru

Diweddariad gan dîm rheoli tai Llywodraeth Cymru ar feysydd gwaith cyfredol gyda thrafodaeth i ddilyn

11:30 Dyraniadau tai cymdeithasol...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

649 - GCS Rheoleiddio a Llywodraethiant 19 Medi

Dyddiad:10:00 19 September 2019 hyd: 15:00 19 September 2019

Math o ddigwyddiad: Network

Lleoliad: Cartrefi Conwy

10.00 am   Adolygu a chynllunio

  • Camau gweithredu o’r cyfarfod diwethaf
  • Blaengynllun gwaith
  • Cyfleoedd i gydweithio gyda Grwpiau Cyflenwi Strategol eraill

10.30 am  Fforddiadwyedd a pholisiau rhent lleol - gweithdy

 (Mae’r cyflwyniad yn addas ar gyfer presenoldeb rhithiol. Nid yw’r sesiwn...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

651 - GCS Cartrefi'r Dyfodol Cyfarfod - 27 Medi

Dyddiad:10:30 27 September 2019 hyd: 16:30 27 September 2019

Math o ddigwyddiad: Network

Lleoliad: Glyndwr University - Wrexham

AGENDA

Bydd coffi ar gael o 10:00am; bydd y cyfarfod yn cychwyn am 10:30am

10:30 Croeso (Addas ar gyfer presenoldeb rhithiol)

Cadeirydd – Andrew Bateson, Cadwyn

Crynodeb o'r cyfarfod diwethaf ac amlinelliad o agenda heddiw.

10:35 Datgarboneiddio Cartrefi Presennol  (Addas ar gyfer presenoldeb...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

633 - Cyfarfod ar y Cid ar gyfer Grwpiau Cyflenwi Strategol Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion / Prif Weithredwyr 1 Hydref

Dyddiad:00:00 1 October 2019 hyd: 23:59 1 October 2019

Math o ddigwyddiad: Network

Lleoliad: ICC Wales , Coldra Woods, NP18 1HQ Newport

AGENDA

10:00  Cyrraedd a  lluniaeth

10:30  Croeso a  chyflwyniad y dydd

Sesiwn torri’r ia

10:45 Safleoli a  chanfyddiadau

Canfyddiadau'r archwiliad canfyddiadau o gymdeithasau tai yng Nghymru – Positif

11:30  Gweithdai – datblygu   ein strategaeth dylanwadu a safleoli

12:30  Cinio

...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

652 - GCS Diogelwch 2 Hydref

Dyddiad:10:00 2 October 2019 hyd: 15:00 2 October 2019

Math o ddigwyddiad: Network

Lleoliad: Glyndwr University - Wrexham

AGENDA AC AMSERAU I'W GADARNHAU

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

653 - Rhwydwaith Cymorth Tai Cyfarfod 8 Hydref

Dyddiad:09:30 8 October 2019 hyd: 16:00 8 October 2019

Math o ddigwyddiad: Network

Lleoliad: MRC Wales - Oxford Rd, Llandrindod Wells LD1 6AH

Agenda i'w gadarnhau

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau