Grwpiau Cyflenwi Strategol i ddod

Cliciwch ar y dolenni isod i archebu lle ar ein cyfarfodydd Grŵp Cyflenwi Strategol.
 

658 - GCS Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion Cyfarfod 7 Ionawr

Dyddiad:18:00 7 January 2020 hyd: 20:30 7 January 2020

Math o ddigwyddiad: Network

Lleoliad: The Quay Hotel and Spa, Deganwy, Conwy

Agenda i'w gadarnhau

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

659 - GCS Rheoleiddio a Llywodraethiant Cyfarfod 14 Ionawr

Dyddiad:00:00 14 January 2020 hyd: 23:59 14 January 2020

Math o ddigwyddiad: Network

Lleoliad: Newport City Homes - Nexus House Mission Court, Newport NP20 2DW

AGENDA AC AMSERAU I'W GADARNHAU

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau