Grwpiau Cyflenwi Strategol i ddod

Cliciwch ar y dolenni isod i archebu lle ar ein cyfarfodydd Grŵp Cyflenwi Strategol.
 

646 - GCS Cyfathrebu a Materion Allanol Cyfarfod 5 Medi

Dyddiad:10:30 5 September 2019 hyd: 15:00 5 September 2019

Math o ddigwyddiad: Network

Lleoliad: Cartrefi Conwy

AGENDA

10.30 am   Diweddariad ar y Cynllun Gwaith a themâu sy'n gorgyffwrdd gyda Grwpiau Cyflenwi Strategol eraill          

Yn dilyn y sesiwn yn y Grŵp diwethaf, bydd y sesiwn yn rhoi diweddariad ar y cynllun gwaith ar gyfer y Grŵp ac yn rhoi diweddariad ar waith Grwpiau Cyflenwi Strategol...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

648 - GCS Llesiant Cyfarfod

Dyddiad:10:00 11 September 2019 hyd: 15:30 11 September 2019

Math o ddigwyddiad: Network

Lleoliad: CMC@Loudoun, Plas Iona, Butetown, CF10 5HW

AGENDA

10:00 Lluniaeth ar ôl cyrraedd

10:15 Croeso a Chyflwyniadau (Steve Evans, Cadeirydd a Julie Little, Is-gadeirydd)

10:20 Diweddariad

  • Diweddariad Lobio CHC
  • Diweddariad Ymfudo a Reolir
  • Diweddariad ar Ostwng Nifer Achosion o Droi Allan

10:40 Arolwg Effaith Credyd Cynhwysol

Ymchwilio'r...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

650 - GCS Rheolaeth Tai SDG 18 Medi

Dyddiad:10:30 18 September 2019 hyd: 15:00 18 September 2019

Math o ddigwyddiad: Network

Lleoliad: Glyndwr University - Wrexham

AGENDA

10:30 Lluniaeth ar ôl cyrraedd

10:45 Croeso a Chyflwyniadau

Andrew Myatt (Cadeirydd) a Serena Jones (Is-gadeirydd)

11:00 Diweddariad Llywodraeth Cymru

Diweddariad gan dîm rheoli tai Llywodraeth Cymru ar feysydd gwaith cyfredol gyda thrafodaeth i ddilyn

11:30 Dyraniadau tai cymdeithasol...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

649 - GCS Rheoleiddio a Llywodraethiant 19 Medi

Dyddiad:10:30 19 September 2019 hyd: 16:00 19 September 2019

Math o ddigwyddiad: Network

Lleoliad: Cartrefi Conwy

AGENDA AC AMSERAU I'W GADARNHAU

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

651 - GCS Cartrefi'r Dyfodol Cyfarfod - 27 Medi

Dyddiad:10:00 27 September 2019 hyd: 15:30 27 September 2019

Math o ddigwyddiad: Network

Lleoliad: Glyndwr University - Wrexham

AGENDA & AMSERAU I'W GADARNHAU

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

633 - Cyfarfod ar y Cid ar gyfer Grwpiau Cyflenwi Strategol Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion / Prif Weithredwyr 1 Hydref

Dyddiad:00:00 1 October 2019 hyd: 23:59 1 October 2019

Math o ddigwyddiad: Network

Lleoliad: ICC Wales , Coldra Woods, NP18 1HQ Newport

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau