Grwpiau Cyflenwi Strategol

Mae gwaith ein Grwpiau Cyflenwi Strategol yn cyd-fynd gyda'r blaenoriaethau yn ein Cynllun Corfforaethol 2019-22, a osodwyd gan ein haelodau.

Mae'r Grwpiau Cyflenwi Strategol yn:

  • Profi a datblygu syniadau polisi ac yn eu troi yn ofynion polisi
  • Gwylio'r gorwel i ddynodi risgiau a chyfleoedd y dyfodol
  • Bwydo a llunio cynadleddau a hyfforddiant CHC
  • Cefnogi sector cryf a chydnerth

Y Grwpiau Cyflenwi Strategol ar gyfer 2019/20 yw:

Bydd pob Grŵp Cyflenwi Strategol yn cwrdd 3 gwaith y flwyddyn. Caiff dyddiadau a mannau cyfarfod eu pennu ymlaen llaw.

Caiff diweddariadau a chynlluniau gwaith pob Grŵp Cyflenwi Strategol eu cylchredeg i'r aelodaeth ehangach drwy Yammer.

Mae'r wybodaeth berthnasol ar gyfer pob Grŵp Cyflenwi Strategol yn cynnwys y Cadeirydd/Is-gadeirydd/cylch gorchwyl a dyddiadau cyfarfodydd ar gael drwy glicio ar y dolenni uchod.

Os hoffech wybodaeth bellach am unrhyw un o'n grwpiau cyflenwi strategol neu os hoffech wahoddiad i'n rhwydwaith Yammer ar gyfer aelodau, cysylltwch os gwelwch yn dda â julia-sorribes@chcymru.org.uk.