Grwpiau Cyflenwi Strategol

Mae'n Grwpiau Cyflenwi Strategol (sydd wedi disodli hen strwythur y rhwydweithiau) yn canolbwyntio ar y blaenoriaethau y dywedodd aelodau wrthym sydd bwysicaf wrthynt drwy ein Cynllun Corfforaethol.

Bydd ffocws y Grwpiau Cyflenwi ar ddatblygu syniadau polisi, dynodi risgiau a chyfleoedd y dyfodol, sganio'r gorwel ac ymateb i a llunio syniadau polisi'r llywodraeth a rhanddeiliaid. Mae gan bob grŵp gynllun gwaith sy'n alinio'n agos gyda'r blaenoriaethau perthnasol yn ein cynllun corfforaethol.

Y Grwpiau Cyflenwi Strategol yw:

Mae'r grwpiau cyflenwi yn rhan o gynnig ehangach Cyswllt CHC - y gellir ei weld yma.

Mae cylch gorchwyl y Grwpiau Cyflenwi ar gael yma. Cynhelir trafodaethau rhwng pob cyfarfod Grŵp Cyflenwi Strategol ar ein rhwydwaith allanol Yammer i aelodau, a chaiff yr holl nodiadau a chynlluniau gwaith eu postio hefyd ar Yammer.

Os hoffech gael gwybodaeth am unrhyw grŵp cyflenwi a nodir uchod, neu os hoffech dderbyn gwahoddiad ar gyfer y rhwydwaith Yammer, cysylltwch os gwelwch yn dda â elinor-george@chcymru.org.uk