Forthcoming Events

Diogelwch Tân mewn Tai Arbenigol - Gogledd Cymru

Dyddiad:09:30 27 February 2020 hyd: 16:30 27 February 2020

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: Cartrefi Conwy, Morfa Gele, North Wales Business Park, Cae Eithin, Abergele, LL22 8LJ

Math o Hyfforddiant: General

Diogelwch Tân mewn Tai Arbenigol, yn cynnwys Tai  Gwarchod, Tai Gofal Ychwanegol a Thai â Chymorth                                                                                   

Digwyddiad hyfforddiant un-dydd cynhwysfawr ar ddiogelwch tân gan awduron y canllawiau i'r sector. Yn ogystal â rhoi...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4333 - Yn Llywodraethol

Dyddiad:09:30 28 February 2020 hyd: 16:30 28 February 2020

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: Clwyd Alyn, St Asaph Business Park, 72 Ffordd William Morgan, Saint Asaph LL17

Math o Hyfforddiant: General

BYDD Y CWRS HWN YN GYNNOD AR GYFER 4 DIWRNOD - Y DYDDIAD UCHOD AR GYFER DYDD 1 YN UNIG. Y CANLYNIADAU CANLYNOL AR GYFER Y DYDDIADAU 3 DYDDIAD:

DYDD 2 - DYDD IAU 5FED MAWRTH A DYDD 3 - DYDD GWENER 6FED MAWRTH 2020.

Pwy yw'r hyfforddiant hwn?

Pobl sydd wedi bod yn aelodau bwrdd am fwy na 12 mis ac...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

667 - GCS Llesiant Cyfarfod 5 Mawrth

Dyddiad:10:00 5 March 2020 hyd: 15:30 5 March 2020

Math o ddigwyddiad: Network

Lleoliad: CMC@Loudoun, Cardiff

Agenda ac amserau i'w gadarnhau

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

655 - Cyfathrebu a Materion Allanol Cyfarfod 10 Mawrth

Dyddiad:09:30 10 March 2020 hyd: 15:30 10 March 2020

Math o ddigwyddiad: Network

Lleoliad: Coastal Housing Group, 3rd Floor, 220 High Street, Swansea, SA1 1NW

AGENDA

9.30 am   Lluniaeth a rhwydweithio

10.00 am  Diweddariad ar Dyma'r Sector Tai, Dyfodol Tai a themâu sy'n gorgyffwrdd o Grwpiau Cyflenwi Strategol eraill - Edwina O’Hart (Cyfarwyddydd Cynorthwyol, Gwasanaethau Aelodau) & Rebecca Goodhand (Rheolydd Cyfathrebu, CHC)

Bydd y sesiwn yma'n rhoi...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

Cynhadledd Llywodraethiant 2020

Dyddiad:09:00 12 March 2020 hyd: 14:00 13 March 2020

Math o ddigwyddiad: Conference

Lleoliad: Vale Resort Hotel, Hensol, Vale of Glamorgan

Mae cynhadledd llywodraethiant eleni yn argoeli bod yn fwy ac yn well nag erioed.

Dywedir y gall unrhyw un gymryd yr awenau pan mae pethau'n dawel. Bydd ein cynhadledd eleni yn ymchwilio thema arwain mewn cyfnod o newid. Ymunwch â ni i glywed gan Sabrina Hatton Cohen ar nodweddion personol...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

662 - GCS Rheolaeth Tai Cyfarfod 19 Mawrth

Dyddiad:10:00 19 March 2020 hyd: 15:00 19 March 2020

Math o ddigwyddiad: Network

Lleoliad: Pobl Newport, Exchange House the Old Post Office, High St, Newport NP20 1AA

AGENDA (DRAFFT)

10:00 Lluniaeth ar ôl cyrraedd

10:15 Croeso, cyflwyniadau a gosod y llwyfan

  • Andrew Myatt (Cadeirydd) a Serena Jones (Is-gadeirydd).

10:30 Diweddariad Llywodraeth Cymru (Simon Prothero, Llywodraeth Cymru)

  • Diweddariad gan dîm rheolaeth tai Llywodraeth Cymru ar y meysydd o...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4323- Cyflwyniad i Lywodraethu

Dyddiad:09:30 23 March 2020 hyd: 16:30 23 March 2020

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Ar gyfer pwy mae hyn?

Rhai sydd â diddordeb mewn dod yn aelod o Fwrdd cymdeithas tai.

Pam y dylech fynychu?

Bydd y cwrs yn rhoi sylfeini arfer llywodraethiant da tra'n eu helpu i ddynodi'r sgiliau, gwybodaeth a phrofiad y gallant ei roi i rôl aelod Bwrdd.

Trosolwg o'r cwrs:

Fel canlyniad i...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

666 - GCS Adnoddau Dynol Cyfarfod 24 Mawrth

Dyddiad:10:30 24 March 2020 hyd: 15:00 24 March 2020

Math o ddigwyddiad: Network

Lleoliad: Newport City Homes - Nexus House, Mission Court, Newport NP20 2DW

AGENDA DRAFFT

10.30 – 10.35 Croeso a Chyflwyniadau - Siobhan Johnson, Cadeirydd Grŵp Cyflenwi Strategol Adnoddau Dynol

10.30 – 11.00 Atodlen 1, Rôl Adnoddau Dynol ac Arweiniad – Clarissa Corbisiero, CHC a chynrychiolydd o'r gweithgor

Byddwn yn edrych ar y canllawiau arfaethedig a gynhyrchwyd yn...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4331 - Cyflwyniad i Gymdeithasau Tai

Dyddiad:09:30 26 March 2020 hyd: 16:30 26 March 2020

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: Cartrefi Conwy, Morfa Gele, North Wales Business Park, Cae Eithin, Abergele, LL22 8LJ

Math o Hyfforddiant: General

Ar gyfer pwy mae hyn?

Staff ac Aelodau Pwyllgor sydd wedi ymuno â chymdeithas tai yn ddiweddar a/neu bobl o sefydliadau eraill sy'n dymuno deall sut mae cymdeithasau tai yn gweithio. Cwrs sylfaenol yw hwn ac mae'n tybio nad oes fawr o wybodaeth flaenorol o gymdeithasau tai.

Pam y dylech fynychu?...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4332- Cyflwyniad i Lywodraethu

Dyddiad:09:30 27 March 2020 hyd: 16:30 27 March 2020

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: Cartrefi Conwy, Morfa Gele, North Wales Business Park, Cae Eithin, Abergele, LL22 8LJ

Math o Hyfforddiant: General

Ar gyfer pwy mae hyn?

Rhai sydd â diddordeb mewn dod yn aelod o Fwrdd cymdeithas tai.

Pam y dylech fynychu?

Bydd y cwrs yn rhoi sylfeini arfer llywodraethiant da tra'n eu helpu i ddynodi'r sgiliau, gwybodaeth a phrofiad y gallant ei roi i rôl aelod Bwrdd.

Trosolwg o'r cwrs:

Fel canlyniad i...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

665 - Rhwydwaith Cymorth Tai Cyfarfod - 7 Ebrill

Dyddiad:00:00 7 April 2020 hyd: 23:59 7 April 2020

Math o ddigwyddiad: Network

Lleoliad: Cartrefi Conwy

AGENDA AC AMSERAU I'W GADARNHAU

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4340 - Newydd i'r Bwrdd

Dyddiad:09:30 20 April 2020 hyd: 16:30 20 April 2020

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: Clwyd Alyn, St Asaph Business Park, 72 Ffordd William Morgan, Saint Asaph LL17

Math o Hyfforddiant: General

COST £290 Y PERSON

Ar gyfer pwy mae hyn?

Pobl sydd newydd ymuno â'r Bwrdd neu rai a fu'n aelodau Bwrdd am lai na 12 mis ac sydd eisiau cynyddu eu dealltwriaeth o sylfeini cymdeithasau tai a llywodraethiant da.

Pam y dylech fynychu?

Bydd yn helpu aelodau Bwrdd newydd i ddynodi ac archwilio'r...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4338 - Ar Amser. Ar y Trywydd: Cyfrinachau Cynllunio Prosiect

Dyddiad:09:30 23 April 2020 hyd: 13:00 23 April 2020

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Ar gyfer pwy mae hyn?

Rheolwyr iau ac uwch a thimau cefnogi sydd eisiau ymchwilio sut y caiff prosiectau llwyddiannus eu cynllunio a'u cyfathrebu.

Pam y dylwn fynychu?

Mae llawer o brosiectau yn methu oherwydd nad yw arweinydd y prosiect wedi cynllunio. Bydd y gweithdy hanner diwrnod hwn yn...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4339 - Darparu a Derbyn Adborth Ansawdd Uchel

Dyddiad:13:30 23 April 2020 hyd: 17:00 23 April 2020

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Ar gyfer pwy mae hyn?

Arweinwyr presennol a darpar Arweinwyr, swyddogion Dysgu a Datblygu sydd eisiau darganfod sut mae hyfforddwyr gorau'r byd yn darparu adborth sy'n newid calonnau a meddyliau.

Pam y dylwn fynychu?

O'i ddarparu dda, gall adborth fod yn rhodd wych ond yn rhy aml o lawer mae'n...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4324 - Cyflwyniad i Gymdeithasau Tai

Dyddiad:09:30 29 April 2020 hyd: 16:30 29 April 2020

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Ar gyfer pwy mae hyn?

Staff ac Aelodau Pwyllgor sydd wedi ymuno â chymdeithas tai yn ddiweddar a/neu bobl o sefydliadau eraill sy'n dymuno deall sut mae cymdeithasau tai yn gweithio. Cwrs sylfaenol yw hwn ac mae'n tybio nad oes fawr o wybodaeth flaenorol o gymdeithasau tai.

Pam y dylech fynychu?...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4341 - Rhoi’r Cyflwyniad Perffaith

Dyddiad:09:30 5 May 2020 hyd: 16:30 5 May 2020

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Ar gyfer pwy mae hyn?

Pawb sydd â gofyniad fel rhan o’u swydd i roi cyflwyniadau i gwsmeriaid/cleientiaid mewnol ac allanol.

Pam y dylech fynychu?

Oes gennych chi ofn sefyll ar eich traed a rhoi cyflwyniad cyhoeddus? Neu efallai yr hoffech loywi eich sgiliau er mwyn rhoi cyflwyniadau cofiadwy ac...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4335 - Gweithdy cynnwys cyfryngau cymdeithasol

Dyddiad:10:00 14 May 2020 hyd: 16:00 14 May 2020

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Dewch â'ch cyfryngau cymdeithasol yn fyw a chynyddu ymgysylltu cadarnhaol gyda thenantiaid a rhanddeiliaid - danfonwyd gan Helen Reynolds, Cyfarwyddwr, Comms Creative

Ydych chi erioed wedi meddwl pam ei bod yn ymddangos nad oes neb yn hoffi neu'n rhannu eich negeseuon Facebook?

Ydych chi'n credu...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

Cynhadledd Iechyd Meddwl a Llesiant 2020

Dyddiad:09:00 20 May 2020 hyd: 17:00 20 May 2020

Math o ddigwyddiad: Conference

Lleoliad: Radisson Blu, Cardiff

Bu cynnydd enfawr yn ymwybyddiaeth y cyhoedd o afiechyd meddwl a llesiant gwael mewn blynyddoedd diweddar, gydag ymgyrchoedd fel Amser Newid yn ysgogi sgyrsiau agored a herio gwahaniaethu ar sail iechyd meddwl. Er i ni wneud peth cynnydd, mae llawer o waith yn dal ar ôl i gefnogi'r 1 mewn 4 o bobl...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4336 - Gweithdai sut i reoli cyfryngau cymdeithasol mewn argyfwng

Dyddiad:10:00 7 July 2020 hyd: 16:00 7 July 2020

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Paratoi i reoli a diogelu'r brand pan mae'r gwaethaf yn digwydd - danfonwyd gan Helen Reynolds, Cyfarwyddwr, Comms Creative

Mae rheoli enw da wedi newid.

Nid oes unrhyw sefydliad yn berffaith ac mae wynebu beirniadaeth ar-lein yn anochel.

Ond ydyn ni'n hyderus y gallwn ei drin a gwneud y gorau o...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4325 - Cyflwyniad i Gymdeithasau Tai

Dyddiad:09:30 17 July 2020 hyd: 16:30 17 July 2020

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Ar gyfer pwy mae hyn?

Staff ac Aelodau Pwyllgor sydd wedi ymuno â chymdeithas tai yn ddiweddar a/neu bobl o sefydliadau eraill sy'n dymuno deall sut mae cymdeithasau tai yn gweithio. Cwrs sylfaenol yw hwn ac mae'n tybio nad oes fawr o wybodaeth flaenorol o gymdeithasau tai.

Pam y dylech fynychu?...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4337 - Canllawiau gweithwyr ar y cyfryngau cymdeithasol

Dyddiad:10:00 10 September 2020 hyd: 16:00 10 September 2020

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Gweithdy ar gyfer arwain syniadau, adeiladu brand personol a datblygu gyrfa - danfonwyd gan Helen Reynolds, Cyfarwyddwr, Comms Creative

Bydd y dosbarth hwn yn eich helpu i ddeall pam a sut y gallwch ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol i gynyddu proffil eich cwmni i adeiladu rhwydweithiau cryf a...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4326 - Cyflwyniad i Gymdeithasau Tai

Dyddiad:09:30 26 October 2020 hyd: 16:30 26 October 2020

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Ar gyfer pwy mae hyn?

Staff ac Aelodau Pwyllgor sydd wedi ymuno â chymdeithas tai yn ddiweddar a/neu bobl o sefydliadau eraill sy'n dymuno deall sut mae cymdeithasau tai yn gweithio. Cwrs sylfaenol yw hwn ac mae'n tybio nad oes fawr o wybodaeth flaenorol o gymdeithasau tai.

Pam y dylech fynychu?...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau