Forthcoming Events

4297 - Credyd Cyffredinol Lefel 1 - trosolwg ymarferol ar gyfer Cymdeithasau Tai

Dyddiad:09:30 18 April 2019 hyd: 16:30 18 April 2019

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

SYLWCH Â CHYFRIFIAD AR GYFER YR UNRHYW £ 50 I BOB HYFRAU AR GYFER LEFEL 1 A LEFEL 2 - AR GYFER LEFEL 2 CLICIWCH YMA

Mae'r cwrs hwn yn rhoi trosolwg cyffredinol o sut y mae UC i fod i weithio, gyda rhai awgrymiadau ac awgrymiadau ymarferol pan na fydd. Felly, beth yw ystyr "Gwasanaeth Llawn" UC...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4295 - Hyfforddiant Podcast

Dyddiad:09:00 7 May 2019 hyd: 17:00 7 May 2019

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Beth fydd yn cael ei gynnwys

1. Cyflwyniad i podledu: Beth ydyw? Pwy sy'n ei ddefnyddio? Pam?

2. Mathau o podlediadau

3. Gwneud podlediad:

  • Dechrau: Pa offer sydd ei angen arnoch, opsiynau cynnal, cofrestru'ch podlediad, cwmpasu celf
  • Cynllunio eich podlediad - pwy ydyw i mewn ?, calendrau...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4298 - Credyd Cyffredinol Lefel 2 - diweddarydd UC, meysydd problem ac atebion

Dyddiad:09:30 16 May 2019 hyd: 16:30 16 May 2019

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

SYDD SYDD YN CAEL AR GYFER YR ARCHWILIAD £ 50 SY'N CAEL EI GYFLWYNO AR GYFER YR HYFYR AR GYFER LEFEL 1 A LEFEL 2 - AR GYFER LEFEL 1 CLICIWCH YMA

Mae'r cwrs ail lefel hon yn cynnig diweddarydd i'r rhai sydd wedi mynychu Lefel 1 o'r blaen ac yn canolbwyntio'n fwy manwl ar feysydd problem cyffredin...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4290 - Cyflwyniad i Gymdeithasau Tai

Dyddiad:09:30 17 May 2019 hyd: 16:30 17 May 2019

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: Cartrefi Conwy, Morfa Gele, North Wales Business Park, Cae Eithin, Abergele, LL22 8LJ

Math o Hyfforddiant: General

PAM Y DYLECH FYNYCHU
Gall aelodau staff neu bwyllgorau sydd newydd ymuno â chymdeithas tai gael yr ystod eang o bolisïau, rheoliadau a jargon yn anodd. Bydd y cwrs yma'n helpu i symleiddio rôl a gweithgareddau cymdeithasau tai yn ogystal ag egluro peth o'r jargon.

GRŴP TARGED
Aelodau staff a...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4300 - Bwlch Cyflog Rhywiol

Dyddiad:09:30 20 May 2019 hyd: 12:30 20 May 2019

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Bydd y digwyddiad hwn yn cynnwys:

  • Gyda'r holl sylw diweddar i'r mudiad #MeToo a'r bwlch cyflog rhwng dynion a menywod, gadewch i ni drafod materion cyfoes y gallech eu hwynebu wrth gyflawni eich oblygiadau.
  • Eich goblygiadau  ar adrodd tâl rhywiau - yr hyn sydd angen i chi wneud.
  • Awn â chi drwy...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4291 - Yn Llywodraethol

Dyddiad:10:30 23 May 2019 hyd: 15:30 23 May 2019

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

BYDD Y CWRS HWN YN GYNNOD AR GYFER 4 DIWRNOD - Y DYDDIAD UCHOD AR GYFER DYDD 1 YN UNIG. Y CANLYNIADAU CANLYNOL AR GYFER Y DYDDIADAU 3 DYDDIAD:

DYDD 2 - DDYDD GWENER 24 MAI, DYDD 3 DYDD IAU, 6 MEHEFIN A DYDD 4 - DYDD GWENER 7 MEHEFIN 2019.​

Rhaglen ar gyfer aelodau mwy profiadol o'r Bwrdd sy'n...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4299 - Dadfeddiannu tenantiaid nad ydynt yn ddiogel

Dyddiad:09:30 5 June 2019 hyd: 11:30 5 June 2019

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Edrych allan ar denantiaid nad ydynt yn ddiogel - golwg ymarferol, gyfredol ar ddelio ag amrywiaeth o ddeiliaid nad ydynt yn meddu ar sicrwydd deiliadaeth a'r rhybudd a'r prosesau llys sy'n ymwneud ag adennill meddiant (yn dibynnu ar statws y deiliad).

Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at swyddogion /...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

632 - Chief Executives SDG Meeting

Dyddiad:00:00 20 June 2019 hyd: 23:59 20 June 2019

Math o ddigwyddiad: Network

Lleoliad: Cartrefi Conwy

TIME TBC

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4292- Cyflwyniad i Lywodraethu

Dyddiad:09:30 4 July 2019 hyd: 16:30 4 July 2019

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Cwrs undydd ar gyfer aelodau bwrdd posibl Cymdeithas y Dai

Pwy yw'r hyfforddiant hwn?

Y rhai sydd â diddordeb mewn dod yn aelodau o'r Bwrdd ar gyfer Cymdeithas Dai.

Beth yw nod yr hyfforddiant hwn?

Rhoi dealltwriaeth i ddysgwyr o hanfodion llywodraethu da wrth eu helpu i nodi'r sgiliau, y...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4287 - Cyflwyniad i Gymdeithasau Tai

Dyddiad:09:30 5 July 2019 hyd: 16:30 5 July 2019

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

PAM Y DYLECH FYNYCHU
Gall aelodau staff neu bwyllgorau sydd newydd ymuno â chymdeithas tai gael yr ystod eang o bolisïau, rheoliadau a jargon yn anodd. Bydd y cwrs yma'n helpu i symleiddio rôl a gweithgareddau cymdeithasau tai yn ogystal ag egluro peth o'r jargon.

GRŴP TARGED
Aelodau staff a...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

2019 Finance Conference

Dyddiad:09:00 11 July 2019 hyd: 16:00 12 July 2019

Math o ddigwyddiad: Conference

Lleoliad: Metropole Hotel, Llandrindod Wells, Powys LD1 5DY

Gyda'r gwanwyn a dechrau Blwyddyn Ariannol newydd ar ein gwarthaf, rydym yn falch iawn i gyhoeddi cynhadledd breswyl gyntaf CHC yn 2019/20. Cynhelir cynhadledd Cyllid eleni yn y Canolbarth ar 11/12 Gorffennaf. Os ydych yn bwriadu ymuno, mae tocynnau deryn cynnar yn awr ar gael. Gostyngiad o £30 os...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

Cynhadledd Carbon Isel 2019

Dyddiad:09:00 18 July 2019 hyd: 17:00 18 July 2019

Math o ddigwyddiad: Conference

Lleoliad: Copthorne Cardiff, Copthorne Way, Culverhouse Cross, Cardiff, CF5 6DH

Bydd CHC yn cynnal y Gynhadledd Carbon Isel undydd hon ym mis Gorffennaf eleni. Bydd Llywodraeth Cymru wedi rhyddhau ei Chynllun Cyflawni Carbon Isel, adroddiad eang sy'n cwmpasu pob sector, ym mis Mawrth. Ym mis Gorffennaf, rydym yn disgwyl i'r adroddiad ganolbwyntio ar ddatgarboneiddio'r stoc dai...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4293 - Newydd i'r Bwrdd

Dyddiad:10:30 19 September 2019 hyd: 15:30 19 September 2019

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

BYDD Y CWRS HYN YN GYNTAF DROS 3 DIWRNOD - Y DYDDIAD UCHOD YN GYFER DYDD 1 YN UNIG. Y DYLUNOL CANLYNOL AR GYFER Y DYDDIADAU DIWEDDARAF:
DYDD 2 - DDYDD GWENER 20 MEDI A DYDD 3 DYDD LLUN 30 MEDI 2019.

Wedi'i anelu at aelodau newydd y bwrdd sy'n darparu 15 awr o ddatblygiad personol wedi'i ledaenu ar...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

633 - Chief Executives SDG Meeting

Dyddiad:00:00 1 October 2019 hyd: 23:59 1 October 2019

Math o ddigwyddiad: Network

Lleoliad: CHC, 2 Ocean Way, Cardiff, CF24 5TG

TIME TBC

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4288 - Cyflwyniad i Gymdeithasau Tai

Dyddiad:09:30 1 November 2019 hyd: 16:30 1 November 2019

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

PAM Y DYLECH FYNYCHU
Gall aelodau staff neu bwyllgorau sydd newydd ymuno â chymdeithas tai gael yr ystod eang o bolisïau, rheoliadau a jargon yn anodd. Bydd y cwrs yma'n helpu i symleiddio rôl a gweithgareddau cymdeithasau tai yn ogystal ag egluro peth o'r jargon.

GRŴP TARGED
Aelodau staff a...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

2019 Cynhadledd Flynuddol

Dyddiad:09:00 21 November 2019 hyd: 14:00 22 November 2019

Math o ddigwyddiad: Conference

Lleoliad: MERCURE Holland House Hotel, 24-26 Newport Road, Cardiff, CF24 0DD

Os ydych yn awyddus i fynychu'r flwyddyn newydd, bydd gennych ddiddordeb gwybod ein bod am y tro cyntaf erioed yn cynnig disgownt deryn cynnar arbennig os archebwch cyn Rhagfyr 24.

Bydd y cynnig yn arbed i chi  £50 ar bris tocyn llawn, a sicrhau fod lle wedi ei neilltuo ar eich cyfer. Dim ond 20...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

2019 Cynhadledd Adnoddau Dynol, Dysgu a Datblygu CHC 2019

Dyddiad:09:00 9 February 2021 hyd: 17:00 9 February 2021

Math o ddigwyddiad: Conference

Lleoliad: Marriott Hotel, Mill Lane, Cardiff

Cynhadledd Adnoddau Dynol a Dysgu a Datblygu 2019
Dydd Iau 26 Medi
Gwesty Marriott, Caerdydd

 

Wrth i ni ruthro drwy drobwll newid, mae swyddogion Adnoddau Dynol a Dysgu a Datblygu yn teimlo pwysau cefnogi'r angen am weithlu cryf a chydnerth.

Bydd y gynhadledd yn rhoi'r offer sydd ei angen i...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau