Forthcoming Events

644 - GCS Adnoddau Dynol Cyfarfod 25 Mehefin

Dyddiad:10:00 25 June 2019 hyd: 15:00 25 June 2019

Math o ddigwyddiad: Network

Lleoliad: Glyndwr University, Wrexham

Agenda and times to be confirmed

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

645 - GCS Diogelwch Cyfarfod 26 Mehefin

Dyddiad:10:00 26 June 2019 hyd: 15:30 26 June 2019

Math o ddigwyddiad: Network

Lleoliad: Taff Housing Association

Agenda ac amserau i'w gadarnhau

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4292- Cyflwyniad i Lywodraethu

Dyddiad:09:30 4 July 2019 hyd: 16:30 4 July 2019

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Cwrs undydd ar gyfer aelodau bwrdd posibl Cymdeithas y Dai

Pwy yw'r hyfforddiant hwn?

Y rhai sydd â diddordeb mewn dod yn aelodau o'r Bwrdd ar gyfer Cymdeithas Dai.

Beth yw nod yr hyfforddiant hwn?

Rhoi dealltwriaeth i ddysgwyr o hanfodion llywodraethu da wrth eu helpu i nodi'r sgiliau, y...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4287 - Cyflwyniad i Gymdeithasau Tai

Dyddiad:09:30 5 July 2019 hyd: 16:30 5 July 2019

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

PAM Y DYLECH FYNYCHU
Gall aelodau staff neu bwyllgorau sydd newydd ymuno â chymdeithas tai gael yr ystod eang o bolisïau, rheoliadau a jargon yn anodd. Bydd y cwrs yma'n helpu i symleiddio rôl a gweithgareddau cymdeithasau tai yn ogystal ag egluro peth o'r jargon.

GRŴP TARGED
Aelodau staff a...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4301 - Ymwybyddiaeth Nodwyddau a Biogemegau

Dyddiad:09:00 9 July 2019 hyd: 17:00 9 July 2019

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: Seven Sisters, Neath

Math o Hyfforddiant: General

Mae pobl, yn arbennig rai sydd mewn swyddi risg uchel fel cymdeithasau tai, crefftwyr a rhai sy'n clirio unedau gwag, mewn risg bob dydd  o Hep 8 a heintiau eraill a gludir yn y gwaed.

Mae canran uchel o bobl yn dod i gysylltiad i neu'n gweithio gyda nodwyddau a hylifau corff ond yn anffodus ni...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

2019 Finance Conference

Dyddiad:09:00 11 July 2019 hyd: 16:00 12 July 2019

Math o ddigwyddiad: Conference

Lleoliad: Metropole Hotel, Llandrindod Wells, Powys LD1 5DY

Gyda'r gwanwyn a dechrau Blwyddyn Ariannol newydd ar ein gwarthaf, rydym yn falch iawn i gyhoeddi cynhadledd breswyl gyntaf CHC yn 2019/20. Cynhelir cynhadledd Cyllid eleni yn y Canolbarth ar 11/12 Gorffennaf. Os ydych yn bwriadu ymuno, mae tocynnau deryn cynnar yn awr ar gael. Gostyngiad o £30 os...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4303 - Rheoli a Hyrwyddo Iechyd a Llesiant Meddwl yn y Gweithle

Dyddiad:09:15 16 July 2019 hyd: 16:30 16 July 2019

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Nod y cwrs i-act gydag achrediad hwn ar gyfer rheolwyr yw cefnogi rheolwyr i wella llesiant gweithle a'u helpu i gefnogi gweithwyr a all fod â phroblem iechyd neu lesiant meddwl. Mae'r cwrs yn rhoi sylw i'r hyn sydd angen i reolwyr ei wybod am reoli iechyd meddwl yn y gweithle (er enghraifft yng...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

Cynhadledd Carbon Isel 2019

Dyddiad:09:00 18 July 2019 hyd: 17:00 18 July 2019

Math o ddigwyddiad: Conference

Lleoliad: Copthorne Cardiff, Copthorne Way, Culverhouse Cross, Cardiff, CF5 6DH

Bydd CHC yn cynnal y Gynhadledd Carbon Isel undydd hon ym mis Gorffennaf eleni. Bydd Llywodraeth Cymru wedi rhyddhau ei Chynllun Cyflawni Carbon Isel, adroddiad eang sy'n cwmpasu pob sector, ym mis Mawrth. Ym mis Gorffennaf, rydym yn disgwyl i'r adroddiad ganolbwyntio ar ddatgarboneiddio'r stoc dai...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4300 - Adrodd Bwlch Cyflog Rhywiol

Dyddiad:09:30 5 September 2019 hyd: 12:30 5 September 2019

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Bydd y digwyddiad hwn yn cynnwys:

  • Gyda'r holl sylw diweddar i'r mudiad #MeToo a'r bwlch cyflog rhwng dynion a menywod, gadewch i ni drafod materion cyfoes y gallech eu hwynebu wrth gyflawni eich oblygiadau.
  • Eich goblygiadau  ar adrodd tâl rhywiau - yr hyn sydd angen i chi wneud.
  • Awn â chi drwy...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4305 - Atgyweiriadau ar Gyfer Staff Annechnegol

Dyddiad:09:30 11 September 2019 hyd: 16:00 11 September 2019

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

PAM Y DYLECH FYNYCHU

Os ydych chi'n berson annhechnegol sy'n ymwneud ag unrhyw agwedd o wasanaeth atgyweirio a chynnal a chadw eich sefydliad, mae'r cwrs hwn ar eich cyfer chi. Bydd y cwrs yn cynyddu eich gwybodaeth o'r cyfrifoldebau cyfreithiol ar gyfer atgyweiriadau a hefyd yn rhoi mwy o hyder i...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4304 - LLYTHRENNEDD CARBON AR GYFER LANDLORDIAID CYMDEITHASOL

Dyddiad:09:30 23 September 2019 hyd: 16:30 23 September 2019

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

CYFLWYNIAD

  • Ydych chi'n gyfrifol am osod targedau gostwng carbon?
  • Oes angen i chi sicrhau cefnogaeth cydweithwyr a'r gweithlu cyfan?
  • Oes gennych chi ddiddordeb mewn newid hinsawdd ac yn sylweddoli fod angen i chi wybod mwy amdano a gwneud rhywbeth i ymateb?

Os ydych wedi ateb ydw neu oes i...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

2019 Cynhadledd Adnoddau Dynol, Dysgu a Datblygu CHC 2019

Dyddiad:09:00 26 September 2019 hyd: 17:00 26 September 2019

Math o ddigwyddiad: Conference

Lleoliad: Marriott Hotel, Mill Lane, Cardiff

Cynhadledd Adnoddau Dynol a Dysgu a Datblygu 2019
Dydd Iau 26 Medi
Gwesty Marriott, Caerdydd

#CCCpobl2019

Rydym yn falch iawn i'ch hysbysu fod y rhaglen ar gyfer ein cynhadledd Adnoddau Dynol a Dysgu & Datblygu yn awr yn fyw. Mae'r rhaglen yn cynnwys amrywiaeth o siaradwyr o sefydliadau tu allan...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

633 - Chief Executives SDG Meeting

Dyddiad:00:00 1 October 2019 hyd: 23:59 1 October 2019

Math o ddigwyddiad: Network

Lleoliad: CHC, 2 Ocean Way, Cardiff, CF24 5TG

TIME TBC

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

Cynhadledd Tai Fawr a Pharth Datblygu 2019

Dyddiad:09:00 10 October 2019 hyd: 16:00 10 November 2019

Math o ddigwyddiad: Conference

Lleoliad: Metropole Hotel, Llandrindod Wells, Powys LD1 5DY

Gyda'r haf bron gyda ni (gobeithio!), rydych yn gwybod ei bod yn amser dechrau archebu ar gyfer y Gynhadledd Tai Fawr a Pharth Datblygu poblogaidd iawn. Cynhelir y gynhadledd ar 10/11 Hydref a byddem wrth ein bodd eich gweld yno unwaith eto!

Fel y gwyddoch mae newid yn gyson ac mae hyn yn sicr yn...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4306 - Yn Llywodraethol

Dyddiad:09:30 19 October 2019 hyd: 16:30 19 October 2019

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

BYDD Y CWRS HWN YN GYNNOD AR GYFER 4 DIWRNOD - Y DYDDIAD UCHOD AR GYFER DYDD 1 YN UNIG. Y CANLYNIADAU CANLYNOL AR GYFER Y DYDDIADAU 3 DYDDIAD:

DIWRNOD 2 - DYDD GWENER 25 HYDREF A DIWRNOD 3 DYDD SADWRN 9 TACHWEDD 2019.​

Pwy yw'r hyfforddiant hwn?

Pobl sydd wedi bod yn aelodau bwrdd am fwy na 12...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4288 - Cyflwyniad i Gymdeithasau Tai

Dyddiad:09:30 8 November 2019 hyd: 16:30 8 November 2019

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

PAM Y DYLECH FYNYCHU
Gall aelodau staff neu bwyllgorau sydd newydd ymuno â chymdeithas tai gael yr ystod eang o bolisïau, rheoliadau a jargon yn anodd. Bydd y cwrs yma'n helpu i symleiddio rôl a gweithgareddau cymdeithasau tai yn ogystal ag egluro peth o'r jargon.

GRŴP TARGED
Aelodau staff a...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4307- Cyflwyniad i Lywodraethu

Dyddiad:09:30 11 November 2019 hyd: 16:30 11 November 2019

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Cwrs undydd ar gyfer aelodau bwrdd posibl Cymdeithas y Dai

Pwy yw'r hyfforddiant hwn?

Y rhai sydd â diddordeb mewn dod yn aelodau o'r Bwrdd ar gyfer Cymdeithas Dai.

Beth yw nod yr hyfforddiant hwn?

Rhoi dealltwriaeth i ddysgwyr o hanfodion llywodraethu da wrth eu helpu i nodi'r sgiliau, y...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

2019 Cynhadledd Flynuddol

Dyddiad:09:00 21 November 2019 hyd: 14:00 22 November 2019

Math o ddigwyddiad: Conference

Lleoliad: MERCURE Holland House Hotel, 24-26 Newport Road, Cardiff, CF24 0DD

Os ydych yn awyddus i fynychu'r flwyddyn newydd, bydd gennych ddiddordeb gwybod ein bod am y tro cyntaf erioed yn cynnig disgownt deryn cynnar arbennig os archebwch cyn Rhagfyr 24.

Bydd y cynnig yn arbed i chi  £50 ar bris tocyn llawn, a sicrhau fod lle wedi ei neilltuo ar eich cyfer. Dim ond 20...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4293 - Newydd i'r Bwrdd

Dyddiad:09:30 29 November 2019 hyd: 16:30 29 November 2019

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

BYDD Y CWRS HWN YN RUN DROS 2 DDIWRNOD - Y DYDDIAD UCHOD AR GYFER DIWRNOD 1 YN UNIG DIWRNOD DYDD 2 AR DDYDD GWENER 30 TACHWEDD 2019.​

COST £290 Y PERSON (YN SAFLE AR £ 145 Y DYDD)

Pwy yw'r hyfforddiant hwn?

Pobl sydd newydd ymuno â Bwrdd neu sydd wedi bod yn aelodau o'r Bwrdd am lai na 12 mis ac...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau