Forthcoming Events

Caffi Rhithiol i Aelodau Bwrdd

Dyddiad:19:30 10 June 2020 hyd: 20:30 10 June 2020

Math o ddigwyddiad: Network

Lleoliad:

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

GCS Cyfarfod Llesiant Rhithwir - 16 Mehefin

Dyddiad:14:00 16 June 2020 hyd: 15:00 16 June 2020

Math o ddigwyddiad: Network

Lleoliad: GoToMeeting

Agenda i'w gadarnhau

GoToMeeting

Ymunwch â’r rhith gyfarfod yma

Rydym yn argymell defnyddio sain cyfrifiadur, ond gallwch hefyd ddeialu +44 330 221 0097 (Cod mynediad 208-075-253)

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

GCS Cyfarfod Cyllid Rhithwir - 18 Mehefin

Dyddiad:11:00 18 June 2020 hyd: 12:00 18 June 2020

Math o ddigwyddiad: Network

Lleoliad: GoToMeeting

Agenda i'w gadarnhau

GoToMeeting

Ymunwch â’r rhith gyfarfod yma

Rydym yn argymell defnyddio sain cyfrifiadur, ond gallwch hefyd ddeialu +44 20 3713 5028 (Cod mynediad 639-780-893)

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

GCS Cyfarfod Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion Cymdeithasau Tai Rhithwir - 22 Mehefin

Dyddiad:10:30 22 June 2020 hyd: 11:30 22 June 2020

Math o ddigwyddiad: Network

Lleoliad: GoToMeeting

Agenda i'w gadarnhau

GoToMeeting

Ymunwch â’r rhith gyfarfod yma

Rydym yn argymell defnyddio sain cyfrifiadur, ond gallwch hefyd ddeialu +44 330 221 0088 (Cod mynediad 223-122-397)

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

GCS Cyfarfod Adnoddau Dynol Rhithwir - 23 Mehefin

Dyddiad:14:00 23 June 2020 hyd: 15:00 23 June 2020

Math o ddigwyddiad: Network

Lleoliad: GoToMeeting

Agenda i'w gadarnhau

GoToMeeting

Ymunwch â’r rhith gyfarfod yma

Rydym yn argymell defnyddio sain cyfrifiadur, ond gallwch hefyd ddeialu +44 330 221 0097 (Cod mynediad 519-834-789)

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

GCS Cyfarfod Prif Weithredwyr Rhithwir - 24 Mehefin

Dyddiad:14:00 24 June 2020 hyd: 15:00 24 June 2020

Math o ddigwyddiad: Network

Lleoliad: GoToMeeting

Agenda i'w gadarnhau

GoToMeeting

Ymunwch â’r rhith gyfarfod yma

Rydym yn argymell defnyddio sain cyfrifiadur, ond gallwch hefyd ddeialu +44 330 221 0088 (Cod mynediad 892-139-005)

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

GCS Cyfarfod Cartrefi'r Dyfodol Rhithwir - 25 Mehefin

Dyddiad:11:00 25 June 2020 hyd: 12:00 25 June 2020

Math o ddigwyddiad: Network

Lleoliad: GoToMeeting

Agenda i'w gadarnhau

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

GCS Cyfarfod Rheolaeth Tai Rhithwir - 25 Mehefin

Dyddiad:14:00 25 June 2020 hyd: 15:00 25 June 2020

Math o ddigwyddiad: Network

Lleoliad: GoToMeeting

Agenda i'w gadarnhau

GoToMeeting

Ymunwch â’r rhith gyfarfod yma

Rydym yn argymell defnyddio sain cyfrifiadur, ond gallwch hefyd ddeialu +44 330 221 0097 (Cod mynediad 943-826-541)

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

GCS Cyfarfod Cyfathrebu a Materion Allanol Rhithwir - 26 Mehefin

Dyddiad:11:00 26 June 2020 hyd: 12:00 26 June 2020

Math o ddigwyddiad: Network

Lleoliad: GoToMeeting

Agenda i'w gadarnhau

GoToMeeting

Ymunwch â’r rhith gyfarfod yma

Rydym yn argymell defnyddio sain cyfrifiadur, ond gallwch hefyd ddeialu +44 330 221 0088 (Cod mynediad 719-190-205)

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4325 - Cyflwyniad i Gymdeithasau Tai

Dyddiad:09:30 17 July 2020 hyd: 16:30 17 July 2020

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Ar gyfer pwy mae hyn?

Staff ac Aelodau Pwyllgor sydd wedi ymuno â chymdeithas tai yn ddiweddar a/neu bobl o sefydliadau eraill sy'n dymuno deall sut mae cymdeithasau tai yn gweithio. Cwrs sylfaenol yw hwn ac mae'n tybio nad oes fawr o wybodaeth flaenorol o gymdeithasau tai.

Pam y dylech fynychu?...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4326 - Cyflwyniad i Gymdeithasau Tai

Dyddiad:09:30 26 October 2020 hyd: 16:30 26 October 2020

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Ar gyfer pwy mae hyn?

Staff ac Aelodau Pwyllgor sydd wedi ymuno â chymdeithas tai yn ddiweddar a/neu bobl o sefydliadau eraill sy'n dymuno deall sut mae cymdeithasau tai yn gweithio. Cwrs sylfaenol yw hwn ac mae'n tybio nad oes fawr o wybodaeth flaenorol o gymdeithasau tai.

Pam y dylech fynychu?...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

Cynhadledd Iechyd Meddwl a Llesiant 2020

Dyddiad:09:00 17 November 2020 hyd: 17:00 17 November 2020

Math o ddigwyddiad: Conference

Lleoliad: Radisson Blu, Cardiff

Bu cynnydd enfawr yn ymwybyddiaeth y cyhoedd o afiechyd meddwl a llesiant gwael mewn blynyddoedd diweddar, gydag ymgyrchoedd fel Amser Newid yn ysgogi sgyrsiau agored a herio gwahaniaethu ar sail iechyd meddwl. Er i ni wneud peth cynnydd, mae llawer o waith yn dal ar ôl i gefnogi'r 1 mewn 4 o bobl...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

2020 Annual Conference

Dyddiad:08:00 26 November 2020 hyd: 15:00 27 November 2020

Math o ddigwyddiad: Conference

Lleoliad: Cardiff City Hall, Cathays Park, Cardiff, CF10 3ND

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

People and Culture Conference 2021

Dyddiad:09:00 21 January 2021 hyd: 17:00 21 January 2021

Math o ddigwyddiad: Conference

Lleoliad: Radisson Blu, Cardiff

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

2021 Governance Conference

Dyddiad:09:00 11 March 2021 hyd: 15:00 12 March 2021

Math o ddigwyddiad: Conference

Lleoliad: Vale Resort Hotel, Hensol, Vale of Glamorgan

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau