Forthcoming Events

Cynhadledd Cyfathrebu 2019

Dyddiad:09:00 24 January 2019 hyd: 17:00 24 January 2019

Math o ddigwyddiad: Conference

Lleoliad: Village Hotel, Swansea Langdon Road, Swansea, SA1 8QY

Cyfathrebu mewn Oes Ddigidol

Mae gweithgaredd digidol yn awr yn flaenllaw yn y rhan fwyaf o strategaethau cyfathrebu.

Mae byd cyffrous technoleg yn rhoi cyfle effeithlon o ran cost i gasglu gwybodaeth am gynulleidfaoedd, targedu pobl yn effeithlon ac yna fesur effaith yn fanwl gywir.

Ond pa...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

628 - Regulation & Governance SDG Meeting

Dyddiad:10:30 6 February 2019 hyd: 15:00 6 February 2019

Math o ddigwyddiad: Network

Lleoliad: Cartrefi Conwy

AGENDA

10.30 am    Welcome

10.35 am    Sector transparency and value for money – developing a transparency charter

11.30 am    Board assurance – discussion

12.00 pm    Lunch

12.30 pm    Updates and discussion with the regulatory team

  • The right stuff
  • Developing an ‘under review’...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

629 - GCS Cartrefi Newydd a Phresennol Cyfarfod 13 Chwefror

Dyddiad:10:00 13 February 2019 hyd: 16:00 13 February 2019

Math o ddigwyddiad: Network

Lleoliad: Coastal Housing Group

AGENDA (DRAFFT)

Bydd coffi ar gael o 9:30am; bydd y cyfarfod yn cychwyn am 10:00am.

10:00 Croeso

Cadeirydd- Nigel Sinnett, Grŵp ateb                               

10:20 Astudiaeth Cynllunio Swyddfa Archwilio Cymru

Nick Selwyn, Swyddfa Archwilio Cymru

11:50 Egwyl

12:10 Diweddariad ar...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4285 - Creu Ffilmiau ar gyfer Defnydd Cyfryngau Cymdeithasol

Dyddiad:09:15 20 February 2019 hyd: 17:00 20 February 2019

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Trosolwg:

Canolbwyntio ar greu ffilmiau ar gyfer defnydd cyfryngau cymdeithasol. Wedi'i ffilmio a'i olygu ar ffonau neu dabledi iOS neu Android (a gyflenwir gan yr unigolyn neu'r sefydliad). Ffilmiau wedi'u sgrinio a'u rhannu gan y grŵp (au) ar ddiwedd y dydd.

Cynnwys:

  • Cyflwyniadau a threfnu'r...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

Cynhadledd Llywodraethiant

Dyddiad:09:00 7 March 2019 hyd: 14:00 8 March 2019

Math o ddigwyddiad: Conference

Lleoliad: Vale Resort Hotel, Hensol, Vale of Glamorgan

Croeso i Gynhadledd Llywodraethiant CHC 2019. Mae'r gynhadledd yn ddigwyddiad hanfodol ers cryn amser i Aelodau Bwrdd, Prif Weithredwyr, Arweinwyr a swyddogion rheoleiddio a llywodraethiant ar draws y sector tai cymdeithasol. Rydym yn falch i fod yn ôl eleni gyda safle newydd a rhaglen well nag...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4289 - Iechyd a Diogelwch ar gyfer Cartref a Gweithwyr Cysbell

Dyddiad:09:00 15 March 2019 hyd: 12:30 15 March 2019

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Mae datblygiadau mewn technoleg yn golygu bod mwy a mwy o weithwyr yn gweithio i ffwrdd o'r swyddfa ac yn y cartref.
Mae gan lawer o fanteision gan weithio gartref a phell o bell, gyda mwy o hyblygrwydd i weithwyr fod yn un ohonynt.
Fodd bynnag, mae gwaith cartref hefyd yn codi pryderon iechyd a...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4291 - Yn Llywodraethol

Dyddiad:10:30 3 April 2019 hyd: 15:30 3 April 2019

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

BYDD Y CWRS HWN YN GYNNOD AR GYFER 4 DIWRNOD - Y DYDDIAD UCHOD AR GYFER DYDD 1 YN UNIG. Y CANLYNIADAU CANLYNOL AR GYFER Y DYDDIADAU 3 DYDDIAD:

DYDD 2 - DYDD IAU 4 EBRILL, DIWRNOD 3 DYDD IAU DYDD IAU, 18 EBRILL A DYDD 4 - DYDD GWENER 19 EBRILL 2019.

Rhaglen ar gyfer aelodau mwy profiadol o'r Bwrdd...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4286 - Cyflwyniad i Gymdeithasau Tai

Dyddiad:09:30 5 April 2019 hyd: 16:30 5 April 2019

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

PAM Y DYLECH FYNYCHU
Gall aelodau staff neu bwyllgorau sydd newydd ymuno â chymdeithas tai gael yr ystod eang o bolisïau, rheoliadau a jargon yn anodd. Bydd y cwrs yma'n helpu i symleiddio rôl a gweithgareddau cymdeithasau tai yn ogystal ag egluro peth o'r jargon.

GRŴP TARGED
Aelodau staff a...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4290 - Cyflwyniad i Gymdeithasau Tai

Dyddiad:09:30 17 May 2019 hyd: 16:30 17 May 2019

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: Cartrefi Conwy, Morfa Gele, North Wales Business Park, Cae Eithin, Abergele, LL22 8LJ

Math o Hyfforddiant: General

PAM Y DYLECH FYNYCHU
Gall aelodau staff neu bwyllgorau sydd newydd ymuno â chymdeithas tai gael yr ystod eang o bolisïau, rheoliadau a jargon yn anodd. Bydd y cwrs yma'n helpu i symleiddio rôl a gweithgareddau cymdeithasau tai yn ogystal ag egluro peth o'r jargon.

GRŴP TARGED
Aelodau staff a...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4292- Cyflwyniad i Lywodraethu

Dyddiad:09:30 4 July 2019 hyd: 16:30 4 July 2019

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Cwrs undydd ar gyfer aelodau bwrdd posibl Cymdeithas y Dai

Pwy yw'r hyfforddiant hwn?

Y rhai sydd â diddordeb mewn dod yn aelodau o'r Bwrdd ar gyfer Cymdeithas Dai.

Beth yw nod yr hyfforddiant hwn?

Rhoi dealltwriaeth i ddysgwyr o hanfodion llywodraethu da wrth eu helpu i nodi'r sgiliau, y...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4287 - Cyflwyniad i Gymdeithasau Tai

Dyddiad:09:30 5 July 2019 hyd: 16:30 5 July 2019

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

PAM Y DYLECH FYNYCHU
Gall aelodau staff neu bwyllgorau sydd newydd ymuno â chymdeithas tai gael yr ystod eang o bolisïau, rheoliadau a jargon yn anodd. Bydd y cwrs yma'n helpu i symleiddio rôl a gweithgareddau cymdeithasau tai yn ogystal ag egluro peth o'r jargon.

GRŴP TARGED
Aelodau staff a...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4293 - Newydd i'r Bwrdd

Dyddiad:10:30 19 September 2019 hyd: 15:30 19 September 2019

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

BYDD Y CWRS HYN YN GYNTAF DROS 3 DIWRNOD - Y DYDDIAD UCHOD YN GYFER DYDD 1 YN UNIG. Y DYLUNOL CANLYNOL AR GYFER Y DYDDIADAU DIWEDDARAF:
DYDD 2 - DDYDD GWENER 20 MEDI A DYDD 3 DYDD LLUN 30 MEDI 2019.

Wedi'i anelu at aelodau newydd y bwrdd sy'n darparu 15 awr o ddatblygiad personol wedi'i ledaenu ar...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4288 - Cyflwyniad i Gymdeithasau Tai

Dyddiad:09:30 1 November 2019 hyd: 16:30 1 November 2019

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

PAM Y DYLECH FYNYCHU
Gall aelodau staff neu bwyllgorau sydd newydd ymuno â chymdeithas tai gael yr ystod eang o bolisïau, rheoliadau a jargon yn anodd. Bydd y cwrs yma'n helpu i symleiddio rôl a gweithgareddau cymdeithasau tai yn ogystal ag egluro peth o'r jargon.

GRŴP TARGED
Aelodau staff a...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

2019 Annual Conference

Dyddiad:09:00 21 November 2019 hyd: 14:00 22 November 2019

Math o ddigwyddiad: Conference

Lleoliad: MERCURE Holland House Hotel, 24-26 Newport Road, Cardiff, CF24 0DD

Os ydych yn awyddus i fynychu'r flwyddyn newydd, bydd gennych ddiddordeb gwybod ein bod am y tro cyntaf erioed yn cynnig disgownt deryn cynnar arbennig os archebwch cyn Rhagfyr 24.

Bydd y cynnig yn arbed i chi  £50 ar bris tocyn llawn, a sicrhau fod lle wedi ei neilltuo ar eich cyfer. Dim ond 20...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau