Forthcoming Events

Trawsnewid Busnes

Dyddiad:09:00 13 September 2019 hyd: 14:00 17 January 2020

Math o ddigwyddiad: Conference

Lleoliad:

Mae Alcemi yn gyfres o weithdai trawsnewidiol i roi'r dulliau a sgiliau i chi ar gyfer trawsnewid busnes yn llwyddiannus.

Caiff y sesiynau hanner diwrnod eu harwain gan siaradwr arbenigol a byddant yn cynnwys astudiaethau bywyd go iawn o bobl sydd â phrofiad gweithredu drostynt eu hunain. Bydd...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

Business Transformation - 3 events

Dyddiad:12:00 23 October 2019 hyd: 13:00 17 January 2020

Math o ddigwyddiad: Conference

Lleoliad:

A series of half-day transformational workshops to give you the tools and skills for successful business transformation.

The half-day sessions will be led by an expert speaker and will include real life case studies of people who have first-hand experience of implementation. There will be plenty...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

2019 Cynhadledd Flynuddol

Dyddiad:09:00 21 November 2019 hyd: 14:00 22 November 2019

Math o ddigwyddiad: Conference

Lleoliad: MERCURE Holland House Hotel, 24-26 Newport Road, Cardiff, CF24 0DD

Cynhadledd Flynyddol CHC yw'r digwyddiad pwysicaf yn y calendr tai yng Nghymru, ac mae cynhadledd eleni yn argoeli bod yr orau eto! Arbedwch £30 drwy archebu tocynnau deryn cynnar nawr.  

Rydym wedi sicrhau rhaglen gyffrous o siaradwyr proffil uchel i ymgysylltu, ysbrydoli a herio wrth i ni barhau...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4293 - Newydd i'r Bwrdd

Dyddiad:09:30 29 November 2019 hyd: 16:30 29 November 2019

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

BYDD Y CWRS HWN YN RUN DROS 2 DDIWRNOD - Y DYDDIAD UCHOD AR GYFER DIWRNOD 1 YN UNIG DIWRNOD DYDD 2 AR DDYDD SADWRN 30 TACHWEDD 2019.​

COST £290 Y PERSON

Ar gyfer pwy mae hyn?

Pobl sydd newydd ymuno â'r Bwrdd neu rai a fu'n aelodau Bwrdd am lai na 12 mis ac sydd eisiau cynyddu eu dealltwriaeth o...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4319 - Hyfforddiant Ymwybyddiaeth celcio Camau Bach

Dyddiad:10:00 6 December 2019 hyd: 12:00 6 December 2019

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Ar gyfer pwy mae hyn:

Unrhyw un o fewn y sector sy'n darparu gwasanaeth cefnogi ac yn debygol o weithio gyda thenantiaid gydag anhwylder celcian.

Pam y dylwn fynychu?

Bydd y sesiwn yn rhoi'r dulliau a'r wybodaeth sydd eu hangen i gynnig cefnogaeth effeithlon i'ch tenantiaid gyda phroblemau...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4318 - Cyllid i'r Bwrdd

Dyddiad:09:30 11 December 2019 hyd: 13:00 11 December 2019

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Ar gyfer pwy mae hyn:

Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer aelodau Bwrdd heb fawr (neu hyd yn oed ddim) gwybodaeth o gyfriflenni ariannol.

Pam y dylech fynychu?

Disgwylir i aelodau Bwrdd fod â dealltwriaeth dda o gyllid fel y gallwch herio'r tîm rheoli ar adroddiadau cyllid, a gwneud penderfyniadau...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

657- GCS Adnoddau Dynol Cyfarfod 11 Rhagfyr

Dyddiad:10:00 11 December 2019 hyd: 15:45 11 December 2019

Math o ddigwyddiad: Network

Lleoliad: Hugh James, Two Central Square, Cardiff, CF10 1FS

AGENDA

10.00am   Coffi a rhwydweithio

10.30am   Croeso a Chyflwyniadau

10.45am   Cynnydd a Diweddariad ar Dyma'r Sector Tai -  Rebecca Goodhand, CHC

11.00am-12.00pm Rebecca Richards, Cyfarwyddydd, Academi Cyllid GIG Cymru


Peth o'r adborth ar arweinwyr y dyfodol yw nad oes gan y rheolwyr...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4320 - Adeiladu Gwytnwch Personol

Dyddiad:09:30 13 December 2019 hyd: 16:30 13 December 2019

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Ar gyfer pwy mae hyn?

Cynlluniwyd y gweithdy hwn ar gyfer rhai sy'n dymuno datblygu sgiliau i gynyddu a chynnal gwytnwch personol o fewn amgylcheddau cynyddol gymhleth, cyflym ac anodd.

Pam y dylech fynychu?

Mae'r gweithdy hwn yn ymchwilio manteision gwytnwch mewn cryn ddyfnder. Mae'n helpu...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

658 - GCS Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion Cyfarfod 7 Ionawr

Dyddiad:18:00 7 January 2020 hyd: 20:30 7 January 2020

Math o ddigwyddiad: Network

Lleoliad: The Quay Hotel and Spa, Deganwy, Conwy

Agenda i'w gadarnhau

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4313 - Credyd Cyffredinol Lefel 2 - diweddarydd UC, meysydd problem ac atebion

Dyddiad:10:00 15 January 2020 hyd: 17:00 15 January 2020

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Ar gyfer pwy mae hyn

Rhai gydag ymwybyddiaeth sylfaenol dda o'r Credyd Cynhwysol sydd â mwy o rôl wrth gefnogi tenantiaid gyda materion Credyd Cynhwysol e.e. gweithwyr cymorth, cynghorwyr, swyddogion cynhwysiant ariannol neu unrhyw un gyda diddordeb ehangach mewn Credyd Cynhwysol, e.e. swyddogion...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

Beth am dechnoleg?

Dyddiad:09:00 17 January 2020 hyd: 14:00 17 January 2020

Math o ddigwyddiad: Conference

Lleoliad: Tramshed Tech, Unit D, Pendyris St, Cardiff CF11 6BH

Sesiwn: Beth am dechnoleg? 

Dyddiad: Dydd Gwener 17 Ionawr 2020

Lleoliad: Tramshed Tech

Siaradwyr a Gadarnhawyd:

Carole Glasworthy, Pennaeth Trawsnewid, Halton Housing

Siaradwyr ychwanegol: I'w cadarnhau

Byddwch yn gwybod pam eich bod yn trawsnewid, mae'r diwylliant cywir gennych ac rydych yn...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4322 - Cyflwyniad i Gymdeithasau Tai

Dyddiad:09:30 24 January 2020 hyd: 16:30 24 January 2020

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Ar gyfer pwy mae hyn?

Staff ac Aelodau Pwyllgor sydd wedi ymuno â chymdeithas tai yn ddiweddar a/neu bobl o sefydliadau eraill sy'n dymuno deall sut mae cymdeithasau tai yn gweithio. Cwrs sylfaenol yw hwn ac mae'n tybio nad oes fawr o wybodaeth flaenorol o gymdeithasau tai.

Pam y dylech fynychu?...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4327 - Adeiladu Gwytnwch Personol

Dyddiad:09:30 31 January 2020 hyd: 16:30 31 January 2020

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Ar gyfer pwy mae hyn?

Cynlluniwyd y gweithdy hwn ar gyfer rhai sy'n dymuno datblygu sgiliau i gynyddu a chynnal gwytnwch personol o fewn amgylcheddau cynyddol gymhleth, cyflym ac anodd.

Pam y dylech fynychu?

Mae'r gweithdy hwn yn ymchwilio manteision gwytnwch mewn cryn ddyfnder. Mae'n helpu...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4328 - Cyllid i'r Bwrdd

Dyddiad:13:30 7 February 2020 hyd: 17:00 7 February 2020

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Ar gyfer pwy mae hyn:

Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer aelodau Bwrdd heb fawr (neu hyd yn oed ddim) gwybodaeth o gyfriflenni ariannol.

Pam y dylech fynychu?

Disgwylir i aelodau Bwrdd fod â dealltwriaeth dda o gyllid fel y gallwch herio'r tîm rheoli ar adroddiadau cyllid, a gwneud penderfyniadau...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4321 - Newydd i'r Bwrdd

Dyddiad:09:30 14 February 2020 hyd: 16:30 14 February 2020

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

COST £290 Y PERSON

Ar gyfer pwy mae hyn?

Pobl sydd newydd ymuno â'r Bwrdd neu rai a fu'n aelodau Bwrdd am lai na 12 mis ac sydd eisiau cynyddu eu dealltwriaeth o sylfeini cymdeithasau tai a llywodraethiant da.

Pam y dylech fynychu?

Bydd yn helpu aelodau Bwrdd newydd i ddynodi ac archwilio'r...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

Diogelwch Tân mewn Blociau Pwrpasol o Fflatiau - De Cymru

Dyddiad:09:30 19 February 2020 hyd: 16:30 19 February 2020

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CMC@Loudoun, Plas Iona, Butetown, Cardiff CF10 5HW

Math o Hyfforddiant: General

Ar gyfer pwy mae hyn?

Mae'r digwyddiad hwn yn addas ar gyfer pawb sy'n ymwneud â rheoli, asesu a gorfodi diogelwch tân mewn blociau pwrpasol o fflatiau. Bydd yn neilltuol o berthnasol i landlordiaid preifat a chymdeithasol, darparwyr tai eraill, aseswyr risg ac awdurdodau gorfodi.

Pam y dylwn...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

Diogelwch Tân mewn Tai Arbenigol - De Cymru

Dyddiad:09:30 20 February 2020 hyd: 16:30 20 February 2020

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CMC@Loudoun, Plas Iona, Butetown, Cardiff CF10 5HW

Math o Hyfforddiant: General

Diogelwch Tân mewn Tai Arbenigol, yn cynnwys Tai  Gwarchod, Tai Gofal Ychwanegol a Thai â Chymorth                                                                                            

Digwyddiad hyfforddiant un-dydd cynhwysfawr ar ddiogelwch tân gan awduron y canllawiau i'r sector. Yn...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

Diogelwch Tân mewn Blociau Pwrpasol o Fflatiau - Gogledd Cymru

Dyddiad:09:30 26 February 2020 hyd: 16:30 26 February 2020

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: Cartrefi Conwy, Morfa Gele, North Wales Business Park, Cae Eithin, Abergele, LL22 8LJ

Math o Hyfforddiant: General

Ar gyfer pwy mae hyn?

Mae'r digwyddiad hwn yn addas ar gyfer pawb sy'n ymwneud â rheoli, asesu a gorfodi diogelwch tân mewn blociau pwrpasol o fflatiau. Bydd yn neilltuol o berthnasol i landlordiaid preifat a chymdeithasol, darparwyr tai eraill, aseswyr risg ac awdurdodau gorfodi.

Pam y dylwn...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

Diogelwch Tân mewn Tai Arbenigol - Gogledd Cymru

Dyddiad:09:30 27 February 2020 hyd: 16:30 27 February 2020

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: Cartrefi Conwy, Morfa Gele, North Wales Business Park, Cae Eithin, Abergele, LL22 8LJ

Math o Hyfforddiant: General

Diogelwch Tân mewn Tai Arbenigol, yn cynnwys Tai  Gwarchod, Tai Gofal Ychwanegol a Thai â Chymorth                                                                                   

Digwyddiad hyfforddiant un-dydd cynhwysfawr ar ddiogelwch tân gan awduron y canllawiau i'r sector. Yn ogystal â rhoi...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4323- Cyflwyniad i Lywodraethu

Dyddiad:09:30 23 March 2020 hyd: 16:30 23 March 2020

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Ar gyfer pwy mae hyn?

Rhai sydd â diddordeb mewn dod yn aelod o Fwrdd cymdeithas tai.

Pam y dylech fynychu?

Bydd y cwrs yn rhoi sylfeini arfer llywodraethiant da tra'n eu helpu i ddynodi'r sgiliau, gwybodaeth a phrofiad y gallant ei roi i rôl aelod Bwrdd.

Trosolwg o'r cwrs:

Fel canlyniad i...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4324 - Cyflwyniad i Gymdeithasau Tai

Dyddiad:09:30 29 April 2020 hyd: 16:30 29 April 2020

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Ar gyfer pwy mae hyn?

Staff ac Aelodau Pwyllgor sydd wedi ymuno â chymdeithas tai yn ddiweddar a/neu bobl o sefydliadau eraill sy'n dymuno deall sut mae cymdeithasau tai yn gweithio. Cwrs sylfaenol yw hwn ac mae'n tybio nad oes fawr o wybodaeth flaenorol o gymdeithasau tai.

Pam y dylech fynychu?...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4325 - Cyflwyniad i Gymdeithasau Tai

Dyddiad:09:30 17 July 2020 hyd: 16:30 17 July 2020

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Ar gyfer pwy mae hyn?

Staff ac Aelodau Pwyllgor sydd wedi ymuno â chymdeithas tai yn ddiweddar a/neu bobl o sefydliadau eraill sy'n dymuno deall sut mae cymdeithasau tai yn gweithio. Cwrs sylfaenol yw hwn ac mae'n tybio nad oes fawr o wybodaeth flaenorol o gymdeithasau tai.

Pam y dylech fynychu?...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4326 - Cyflwyniad i Gymdeithasau Tai

Dyddiad:09:30 26 October 2020 hyd: 16:30 26 October 2020

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Ar gyfer pwy mae hyn?

Staff ac Aelodau Pwyllgor sydd wedi ymuno â chymdeithas tai yn ddiweddar a/neu bobl o sefydliadau eraill sy'n dymuno deall sut mae cymdeithasau tai yn gweithio. Cwrs sylfaenol yw hwn ac mae'n tybio nad oes fawr o wybodaeth flaenorol o gymdeithasau tai.

Pam y dylech fynychu?...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau