Telerau ac Amodau - Cynhaddledau

Os dymunwch ganslo, ein telerau ac amodau yw:

30 diwrnod  neu fwy cyn y digwyddiad: Tal gweinyddol o £25 yn daladwy fesul person

Rhwng 15 a 29 diwrnod cyn y digwyddiad: 50% o gyfanswm ffïoedd yn daladwy.

14 diwrnod neu lai cyn y digwyddiad: Ffïoedd llawn yn daladwy