Rhaglen Cynadleddau

Click on the links below to find out more about our forthcoming conferences or to book your place.

Governance Conference 2020 - 12/13th  March 2020 - Vale Resort Hotel, Hensol

Mental Health and Wellbeing Conference 2020, 20th May 2020 - Radisson Blu Hotel, Cardiff

Finance Conference 16/17th July 2020. Metropole Hotel, Llandrindod Wells,Powys

One Big Housing Conference 15/16th October 2020, Metropole Hotel, Llandrindod Wells, Powys

Annual Conference 26/27th November 2020 - City Hall, Cathays Park, Cardiff

HR and L&D Conference 21st January 2021 - Radission Blu Hotel, Cardiff

Governance Conference 11/12th March 2021 - Vale Resort Hotel, Hensol

Cynhadledd Llywodraethiant 2020

Dyddiad:09:00 12 March 2020 hyd: 14:00 13 March 2020

Math o ddigwyddiad: Conference

Lleoliad: Vale Resort Hotel, Hensol, Vale of Glamorgan

Mae cynhadledd llywodraethiant eleni yn argoeli bod yn fwy ac yn well nag erioed.

Dywedir y gall unrhyw un gymryd yr awenau pan mae pethau'n dawel. Bydd ein cynhadledd eleni yn ymchwilio thema arwain mewn cyfnod o newid. Ymunwch â ni i glywed gan Sabrina Hatton Cohen ar nodweddion personol...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

Cynhadledd Iechyd Meddwl a Llesiant 2020

Dyddiad:09:00 20 May 2020 hyd: 17:00 20 May 2020

Math o ddigwyddiad: Conference

Lleoliad: Radisson Blu, Cardiff

Bu cynnydd enfawr yn ymwybyddiaeth y cyhoedd o afiechyd meddwl a llesiant gwael mewn blynyddoedd diweddar, gydag ymgyrchoedd fel Amser Newid yn ysgogi sgyrsiau agored a herio gwahaniaethu ar sail iechyd meddwl. Er i ni wneud peth cynnydd, mae llawer o waith yn dal ar ôl i gefnogi'r 1 mewn 4 o bobl...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau