Rhaglen Cynadleddau

Click on the links below to find out more about our forthcoming conferences or to book your place.

Annual Conference 2019 21/22nd November, Mercure Holland House Hotel, Cardiff

Communications Conference 2020 - 22nd January 2020 - Copthorne Hotel, Cardiff

Governance Conference 2020 - 12/13th  March 2020 - Vale Resort Hotel, Hensol

Trawsnewid Busnes

Dyddiad:09:00 13 September 2019 hyd: 14:00 17 January 2020

Math o ddigwyddiad: Conference

Lleoliad:

Mae Alcemi yn gyfres o weithdai trawsnewidiol i roi'r dulliau a sgiliau i chi ar gyfer trawsnewid busnes yn llwyddiannus.

Caiff y sesiynau hanner diwrnod eu harwain gan siaradwr arbenigol a byddant yn cynnwys astudiaethau bywyd go iawn o bobl sydd â phrofiad gweithredu drostynt eu hunain. Bydd...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

Business Transformation - 3 events

Dyddiad:12:00 23 October 2019 hyd: 13:00 17 January 2020

Math o ddigwyddiad: Conference

Lleoliad:

A series of half-day transformational workshops to give you the tools and skills for successful business transformation.

The half-day sessions will be led by an expert speaker and will include real life case studies of people who have first-hand experience of implementation. There will be plenty...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

Beth am dechnoleg?

Dyddiad:09:00 17 January 2020 hyd: 14:00 17 January 2020

Math o ddigwyddiad: Conference

Lleoliad: Tramshed Tech, Unit D, Pendyris St, Cardiff CF11 6BH

Sesiwn: Beth am dechnoleg? 

Dyddiad: Dydd Gwener 17 Ionawr 2020

Lleoliad: Tramshed Tech

Siaradwyr a Gadarnhawyd:

Carole Glasworthy, Pennaeth Trawsnewid, Halton Housing

Siaradwyr ychwanegol: I'w cadarnhau

Byddwch yn gwybod pam eich bod yn trawsnewid, mae'r diwylliant cywir gennych ac rydych yn...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

2020 Cynhadledd Cyfathrebu

Dyddiad:09:00 22 January 2020 hyd: 17:00 22 January 2020

Math o ddigwyddiad: Conference

Lleoliad: Copthorne Hotel, Culverhouse Cross, Cardiff CF5 6DH

Mae'n hanfodol sicrhau fod eich amcanion cyfathrebu yn gydnaws gyda'ch deilliannau.

P'un a ydych am gynnwys tenantiaid mewn porth newydd neu lansio ymgyrch, bydd ein cynhadledd cyfathrebu yn cynnwys areithiau a gweithdai gan arbenigwyr a all eich helpu i gynllunio eich cyfathrebu o'r dechrau i'r...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau