Rhaglen Cynadleddau

Click on the links below to find out more about our forthcoming conferences or to book your place.

Finance Conference 11/12th July 2019, Metropole Hotel, Llandrindod Wells, Powys

Low Carbon Conference 2019, 18th July, Copthorne Hotel, Copthorne Way, Cardiff

HR & L&D Conference 26th September 2019, Marriot Hotel, Cardiff

One Big Housing Conference 10/11th October 2019, Metropole Hotel, Powys

Annual Conference 2019 21/22nd November, Mercure Holland House Hotel, Cardiff

Communications Conference 2020 - 22nd January 2020 - Copthorne Hotel, Cardiff

Governance Conference 2020 - 11/12th March 2020 - Vale Resort Hotel, Hensol

2019 Finance Conference

Dyddiad:09:00 11 July 2019 hyd: 16:00 12 July 2019

Math o ddigwyddiad: Conference

Lleoliad: Metropole Hotel, Llandrindod Wells, Powys LD1 5DY

Gyda'r gwanwyn a dechrau Blwyddyn Ariannol newydd ar ein gwarthaf, rydym yn falch iawn i gyhoeddi cynhadledd breswyl gyntaf CHC yn 2019/20. Cynhelir cynhadledd Cyllid eleni yn y Canolbarth ar 11/12 Gorffennaf. Os ydych yn bwriadu ymuno, mae tocynnau deryn cynnar yn awr ar gael. Gostyngiad o £30 os...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

Cynhadledd Carbon Isel 2019

Dyddiad:09:00 18 July 2019 hyd: 17:00 18 July 2019

Math o ddigwyddiad: Conference

Lleoliad: Copthorne Cardiff, Copthorne Way, Culverhouse Cross, Cardiff, CF5 6DH

Bydd CHC yn cynnal y Gynhadledd Carbon Isel undydd hon ym mis Gorffennaf eleni. Bydd Llywodraeth Cymru wedi rhyddhau ei Chynllun Cyflawni Carbon Isel, adroddiad eang sy'n cwmpasu pob sector, ym mis Mawrth. Ym mis Gorffennaf, rydym yn disgwyl i'r adroddiad ganolbwyntio ar ddatgarboneiddio'r stoc dai...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

2019 Cynhadledd Adnoddau Dynol, Dysgu a Datblygu CHC 2019

Dyddiad:09:00 26 September 2019 hyd: 17:00 26 September 2019

Math o ddigwyddiad: Conference

Lleoliad: Marriott Hotel, Mill Lane, Cardiff

Cynhadledd Adnoddau Dynol a Dysgu a Datblygu 2019
Dydd Iau 26 Medi
Gwesty Marriott, Caerdydd

#CCCpobl2019

Rydym yn falch iawn i'ch hysbysu fod y rhaglen ar gyfer ein cynhadledd Adnoddau Dynol a Dysgu & Datblygu yn awr yn fyw. Mae'r rhaglen yn cynnwys amrywiaeth o siaradwyr o sefydliadau tu allan...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

Cynhadledd Tai Fawr a Pharth Datblygu 2019

Dyddiad:09:00 10 October 2019 hyd: 16:00 10 November 2019

Math o ddigwyddiad: Conference

Lleoliad: Metropole Hotel, Llandrindod Wells, Powys LD1 5DY

Gyda'r haf bron gyda ni (gobeithio!), rydych yn gwybod ei bod yn amser dechrau archebu ar gyfer y Gynhadledd Tai Fawr a Pharth Datblygu poblogaidd iawn. Cynhelir y gynhadledd ar 10/11 Hydref a byddem wrth ein bodd eich gweld yno unwaith eto!

Fel y gwyddoch mae newid yn gyson ac mae hyn yn sicr yn...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

2019 Cynhadledd Flynuddol

Dyddiad:09:00 21 November 2019 hyd: 14:00 22 November 2019

Math o ddigwyddiad: Conference

Lleoliad: MERCURE Holland House Hotel, 24-26 Newport Road, Cardiff, CF24 0DD

Os ydych yn awyddus i fynychu'r flwyddyn newydd, bydd gennych ddiddordeb gwybod ein bod am y tro cyntaf erioed yn cynnig disgownt deryn cynnar arbennig os archebwch cyn Rhagfyr 24.

Bydd y cynnig yn arbed i chi  £50 ar bris tocyn llawn, a sicrhau fod lle wedi ei neilltuo ar eich cyfer. Dim ond 20...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau