Cynadleddau

Rydym yn un o arweinwyr y farchnad mewn cynadleddau tai yng Nghymru. Ein cenhadaeth yw arwain mewn polisi tai, a darparu amrywiaeth o ddigwyddiadau defnyddiol ac effeithlon drwy gydol y flwyddyn i gefnogi'r sector mewn ystod o feysydd. Bob blwyddyn, mae cannoedd o gynrychiolwyr yn mynychu ein digwyddiadau o'r sector tai a thu hwnt.

Caiff ein digwyddiadau eu datblygu ar y cyd gyda'r sector tai, gan olygu eu bod yn cael eu hymchwilio’n dda a'u bod yn berthnasol ac amserol a denwn ystod o siaradwyr sy'n adnabyddus drwy Brydain a'r byd sy'n arbenigwyr yn eu maes.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i ddigwyddiad yn y dyfodol.

Cynhadledd Flynyddol 2019, 21/22 Tachwedd, Mercure Holland House, Caerdydd