Digwyddiadau rhwydweithio aelodau bwrdd

Caiff ein digwyddiadau rhwydweithio chwarterol a chiniawau anffurfiol cyn cynadleddau eu trefnu i helpu aelodau bwrdd i dyfu eu rhwydweithiau personol. Mae'r digwyddiadau hyn yn eu cysylltu gyda dylanwadau a rhanddeiliaid allweddol, gan roi cyfleoedd anffurfiol i rwydweithio gyda chyd-aelodau bwrdd, rhannu profiadau a chefnogi ei gilydd.

Dyddiadau ar gyfer 2019/20

5 Mehefin 2019                 Hugh James, Caerdydd                 5:30 – 8:00pm

20 Mehefin 2019               Deganwy Quay, Conwy                 5:30 – 8:00pm

3 Medi 2019                       Hugh James Caerdydd                 5:30 – 8:00pm

3 Rhagfyr 2019                   Hugh James Caerdydd                  5:30 – 8:00pm

5 Rhagfyr 2019                   Deganwy Quay, Conwy                 5:30 – 8:00pm

11 Mawrth 2020                Cinio cyn y Gynhadledd Llywodraethiant