Jump to content
Dewislen

Gweminar: Pa effaith a gaiff heriau’r diwydiant adeiladu ar agenda cartrefi cynaliadwy Cymru?

Medi 29, 2021 @ 12:00yh 1hr Online (GoToWebinar)

Ym mis Chwefror 2020 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru “Ail-ddychmygu adeiladu tai cymdeithasol yng Nghymru: Strategaeth dulliau modern o adeiladu ar gyfer Cymru”. Mae’n nodi’r disgwyliadau yng nghylch cynhyrchu cartrefi yn defnyddio dulliau modern o adeiladu ac yn anelu i annog cymdeithasau tai i ystyried ategu dulliau adeiladu traddodiadol gyda thechnolegau a dulliau newydd o weithio.


Eto ers cyhoeddi’r strategaeth, mae llu o heriau wedi wynebu’r sector datblygu cartrefi, o gynnydd mewn costau deunyddiau i brinder llafur. Mae’r drafodaeth hon rhwng arbenigwyr yn y sector yn ystyried sut y bydd rhai o’r heriau hyn yn effeithio ar yr agenda cartrefi cynaliadwy yn y tymor byr a’r hirdymor. Bydd y drafodaeth hefyd yn ystyried y goblygiadau ar gyfer cymdeithasau tai, yn cynnwys sut y gallant weithio gyda’r diwydiant drwy’r heriau.

Panel:

Andrew Duggan, cyfarwyddwr gweithgynhyrchu all-safle Grŵp Castleoak

Simon Wharton, sefydlydd eco-futures

Anthony Friis, cyfarwyddwr cyswllt Cast Consultancy

Rob Thomas, cyfarwyddwr Hiraeth

I ymuno â'r weminar hon, cofrestrwch yma os gwelwch yn dda