Jump to content
Dewislen

Hyfforddiant: 4423 - Cyfres Deddf Rhentu Cartrefi Cymru: Rheolaeth Tai a gweithredu contractau

Mawrth 23, 2022 @ 2:00yh 2 hours Online

Mae’r Ddeddf yn cyffwrdd â bron bob agwedd o reoli tai fel y gwyddom amdano. Cafodd y sesiwn ei chynllunio i gyflwyno swyddogion tai i’r prosesau newydd a chysyniadau y Ddeddf ynghyd â throsolwg o hawliadau meddiant.

Bydd y sesiwn yn rhoi sylw i:

  1. Trosolwg o’r contractau meddiannaeth newydd
  2. Olyniaeth
  3. Eiddo gadawedig
  4. Ychwanegu a thynnu meddianwyr
  5. Cydgyfnewid
  6. Ymddygiad gwrthgymdeithasol
  7. Diweddu’r contract
  8. Hawliadau meddiant dan y Ddeddf

Siaradwyr: Bethan Gladwyn a Rebecca Rees

Cynrychiolwyr: Rheolwyr Tai