Jump to content
Dewislen

Hyfforddiant: 4419 - Cyfres Deddf Rhentu Cartrefi Cymru: Dosbarth Meistr Gwneuthurwyr Penderfyniadau

Hydref 14, 2021 @ 2:00yh 2 hours Online

Bydd Bethan Gladwyn a Rebecca Rees yn dod â 40 mlynedd o brofiad rhyngddynt o weithredu ar gyfer landlordiaid cymdeithasol cofrestredig i’r dosbarth meistr hanfodol hwn ar gyfer gwneuthurwyr penderfyniadau allweddol yn y sector, prif weithredwyr ac aelodau bwrdd. Bydd y ddeddfwriaeth Rhentu Cartrefi yn cael effaith sylweddol ar ffyrdd eich sefydliad o weithio, gan ddylanwadu ar effeithiolrwydd gweithredol, cyllidebau yn ogystal â rhwymedigaethau a risg i dyfodol. I sicrhau eich bod yn parhau i wneud y penderfyniadau cywir ar gyfer eich sefydliad, mae’r sesiwn yma’n canolbwyntio ar y newidiadau allweddol, y cynnydd cyfredol a bydd yn eich llywio drwy’r esblygiad dydd i ddydd tuag at y tirlun cyfreithiol newydd hwn a’i effaith, gan sicrhau eich bod yn dyrannu adnoddau lle bydd eu hangen”.

Siaradwyr: Bethan Gladwyn a Rebecca Rees, Hugh James

Pwy ddylai fynychu’r sesiwn yma: Prif Weithredwyr, Aelodau Bwrdd, Uwch Dimau Rheoli

Bydd yr hyfforddiant yn cael ei gynnal ar Zoom ac yn cynnwys sesiwn Holi ac Ateb fyw ar y diwedd

Hugh James