Jump to content
Dewislen

Hyfforddiant: 4412 - Cadw cofnodion

Medi 30, 2021 @ 2:00yh 90 minutes Online
Pris Aelod

£85

Pris heb fod yn Aelod

£125

Bydd y cwrs yn cynnwys

  • Rôl a diben cofnodion yn cynnwys pam fod cofnodion yn parhau i fod yn bwysig yn yr oes ddigidol
  • Rôl y person sy’n cadw cofnodion mewn cyfarfod
  • Mathau nodweddiadol o gyfarfodydd a chofnodion/nodiadau cyfarfod
  • Technegau cadw cofnodion
  • Problemau gyda chadw cofnodion a sut i’w goresgyn
  • Ymarfer sgiliau
  • Adnoddau ar gyfer gwybodaeth bellach