Jump to content
Dewislen

Hyfforddiant:2305 - Cyfri’r Dyddiau at Gyflwyno’r Ddeddf Rhentu Cartrefi

Medi 13, 2022 @ 2:00yh 2 hours Online
Pris Aelod

£65

Pris heb fod yn Aelod
From

£75

Mae Hugh James a Cartrefi Cymunedol Cymru yn helpu’r sector i gydweithio gyda’r sesiwn yma i ddod ynghyd â phob edefyn sydd ar ôl yn neddf newydd Rhentu Cartrefi Cymru. Yn dilyn eu sesiynau blaenorol ar Rhentu Cartrefi, bydd Bethan Gladwyn a Rebecca Rees yn edrych ar y grŵp terfynol o reoliadau sy’n cynnwys trefniadau pontio, newidiadau pellach i’r Ddeddf, newidiadau i ddeddfwriaeth arall, rheolau a phrosesau newydd ar gyfer llysoedd a thenantiaethau diogel cymdeithasau tai.. Byddant hefyd yn edrych ar faterion cyfredol o gonsyrn i’r sector a chwestiynau cyffredin.

Mae Rebecca a Bethan wedi llywio’r sector drwy’r darn hwn o ddeddfwriaeth ar bob cam o’r ffordd. Gan ateb eich cwestiynau cyffredin, tynnu sylw at yr anhysbys a’ch paratoi chi a’ch timau i fod yn y sefyllfa orau bosibl ar gyfer gweithredu’r Ddeddf ym mis Rhagfyr, bydd gwybodaeth ddiguro Bethan a Rebecca o’r Ddeddf a’r materion ymarferol yn gwneud y seminar hon yn rhan hanfodol o’ch pecyn cymorth Rhentu Cartrefi.”