Jump to content
Dewislen

Hyfforddiant: 4402 - Cyflwyniad i Lywodraethu

Ionawr 20, 2022 @ 9:30yb 2 x 2 hour sessions Online

Bydd y cwrs hwn yn cael ei gynnal dros ddwy sesiwn - bydd sesiwn 2 yn rhedeg Dydd Gwener 21ain Ionawr 2022, 9.30am-1pm. Mae'r gost yn cwmpau'r ddwy sesiwn.

Ar gyfer pwy mae hyn?

Rhai sydd â diddordeb mewn dod yn aelod o Fwrdd cymdeithas tai.

Pam y dylech fynychu?

Bydd y cwrs yn rhoi sylfeini arfer llywodraethiant da tra'n eu helpu i ddynodi'r sgiliau, gwybodaeth a phrofiad y gallant ei roi i rôl aelod Bwrdd.

Trosolwg o'r cwrs:

Fel canlyniad i gymryd rhan yn yr hyfforddiant bydd cyfranogwyr yn sicrhau:

  • Dealltwriaeth o rolau a chyfrifoldebau allweddol llywodraethiant da a dealltwriaeth benodol o'r drefn reoleiddiol ar gyfer cymdeithasau tai yng Nghymru
  • Cipolwg ar y gwahaniaeth clir rhwng llywodraethu a chynrychioli a'r sgiliau sydd eu hangen i wneud y ddau yn dda
  • Gwybodaeth o sylfeini rheolaeth ariannol, risg a pherfformiad da ynghyd â phwysigrwydd o amrywiaeth a rheoli perthynas.

About the trainer

Our Governance trainer, Deborah Walthorne, is a highly respected trainer and consultant with a long and successful track record of offering first-class, practical advice and support. Deborah has been an associate trainer and consultant with Community Housing Cymru for over 15 years, with an expert knowledge of governance.

Read more about Deborah here (PDF).

Photograph of Deborah Walthorne
I’m going to use my learning to motivate myself to take the next step forward and go and seek opportunities for Board membership. The course has helped me to recognise I do have a lot of skills that I could bring to a Board, work on a different level and help make a difference.