Jump to content
Dewislen

Hyfforddiant: 4415 - Ar Amser. Ar y Trywydd: Cyfrinachau Cynllunio Prosiect

Hydref 20, 2021 @ 2:00yh 2 x 2 hour sessions Online
Pris Aelod

£125

Pris heb fod yn Aelod

£185

This course will be delivered online over 2x 2-hour sessions, session 2 will take place on 21/10/21, 2pm-4pm.

Ar gyfer pwy mae hyn?

Rheolwyr iau ac uwch a thimau cefnogi sydd eisiau ymchwilio sut y caiff prosiectau llwyddiannus eu cynllunio a'u cyfathrebu.

Pam y dylwn fynychu?

Mae llawer o brosiectau yn methu oherwydd nad yw arweinydd y prosiect wedi cynllunio. Bydd y gweithdy hanner diwrnod hwn yn helpu'r sawl sy'n cymryd rhan i ymchwilio sut y caiff prosiectau llwyddiannus eu datblygu a'u cyfathrebu. Bydd y cyfranogwyr yn dysgu'r strategaethau a ddefnyddir gan gynllunwyr prosiectau proffesiynol i ddatblygu prosiectau bach a chanolig yn llwyddiannus ar amser ac i gyllideb. P'un ai ydych yn trefnu'r parti Nadolig, goruchwylio gweithredu meddalwedd newydd, ailfrandio neu gynllunio gweithdai ar gyfer tenantiaid, gall sgiliau cynllunio proffesiynol eich helpu i gyflawni prosiect llwyddiannus ar amser ac i gyllideb.

Trosolwg o'r cwrs:

  • Ymchwilio camau cynllunio prosiect
  • Diffinio amcanion a chwmpas clir ar gyfer y prosiect
  • Ystyried ffyrdd i dorri'r prosiect i lawr i rannau y gellir eu cyflawni
  • Ymchwilio egwyddorion siartiau Gantt, rhestri tasgau ac olrhain
  • Dynodi ffyrdd sut i ddiffinio cerrig milltir
  • Canfod ffyrdd i ddynodi a lliniaru risgiau
  • Defnyddio systemau i egluro rolau prosiect
  • Ystyried sut y gellir mesur llwyddiant prosiect