Jump to content

Cyfres Hyfforddiant Caffael Hugh James: Rheoli contractau cyhoeddus

Mai 1, 2024 @ 12:00yh
Hyfforddiant 1.5hrs Online
Pris Aelod

£65

Pris heb fod yn Aelod

£95

Yn olaf, byddwn yn edrych ar rôl caffael yng nghamau gweithredol contract cyhoeddus, pa rwymedigaethau rheoli a gaiff eu gosod ar awdurdodau contractio, yn cynnwys hysbysiadau ac adroddiadau. Byddwn hefyd yn ystyried y rheolau newydd ar addasu contractau cyhoeddus.