Jump to content

Cyfres Hyfforddiant Caffael Hugh James: Fframweithiau a systemau prynu deinamig

Chwefror 21, 2024 @ 12:00yh
Hyfforddiant 1.5hrs Online

Bydd y sesiwn yma yn debyg i sesiwn 2, er y byddwn yn ystyried fframweithiau a systemau prynu deinamig. Fel gyda sesiwn 2, byddwn yn edrych ar bob un, eu nodweddion a gwahaniaethau allweddol, a phryd y gallai awdurdodau contractio ddymuno eu defnyddio. Awn drwy ddwy astudiaeth achos, un yn ymwneud â sefydlu fframwaith ac un yn system prynu ddeinamig i gynorthwyo awdurdodau contractio i gael dealltwriaeth o sut y gall y trefniadau caffael yma gael eu rhedeg.