Jump to content
Dewislen

4437 - Minute Taking

Mawrth 9, 2022 @ 10:00yb 90 minutes Online

Bydd y cwrs yn cynnwys

  • Rôl a diben cofnodion yn cynnwys pam fod cofnodion yn parhau i fod yn bwysig yn yr oes ddigidol
  • Rôl y person sy’n cadw cofnodion mewn cyfarfod
  • Mathau nodweddiadol o gyfarfodydd a chofnodion/nodiadau cyfarfod
  • Technegau cadw cofnodion
  • Problemau gyda chadw cofnodion a sut i’w goresgyn
  • Ymarfer sgiliau
  • Adnoddau ar gyfer gwybodaeth bellach