Jump to content
Dewislen

4436 - Delio gyda Diod mewn Tai

Mawrth 3, 2022 @ 9:15yb Half day Online

Trosolwg o’r Cwrs:

Mae’r cwrs hwn yn rhoi trosolwg cynhwysfawr o’r materion yn gysylltiedig â phroblemau alcohol ymysg oedolion. Mae’r cwrs yn edrych ar effaith iechyd corfforol a meddwl alcohol yn ogystal ag ymchwilio materion ymarferol cefnogi cleientiaid sy’n profi dibyniaeth ar alcohol. Mae’r cwrs hefyd yn dadansoddi’r gwahanol opsiynau sydd ar gael ar gyfer cleientiaid sydd eisiau goresgyn a sicrhau adferiad o’u caethiwed i alcohol.

Mae’r cwrs yn addas ar gyfer yr holl staff sydd angen gwell dealltwriaeth o’r materion yn ymwneud â dibyniaeth ar alcohol a sut y gallent gynorthwyo eu cleientiaid yn well.

Yr hyn byddwch yn ei ddysgu:

  • Deall y newid mewn patrymau defnydd alcohol ymysg oedolion.
  • Dadansoddi’r gwahaniaethau rhwng dibyniaeth corfforol a seicolegol.
  • Archwilio effaith dibyniaeth ar alcohol ar iechyd meddwl a chorfforol cleient.
  • Ymchwilio’r ffactorau risg ar gyfer dibyniaeth ar alcohol yn cynnwys ffactorau gennynol, seicolegol ac amgylcheddol. .
  • Deall y materion allweddol yn gysylltiedig â diogelwch a gostwng niwed.
  • Archwilio modelau ar gyfer asesu defnydd cleient o alcohol.
  • Ymchwilio’r opsiynau ar gyfer adferiad o ddibyniaeth ar alcohol.