Jump to content
Dewislen

4433 - Delio Gyda Chyffuriau Yn Y Sector Tai

Ionawr 18, 2022 @ 12:30yh 4 hours Online

Trosolwg o’r Cwrs:

Mae llawer o weithwyr proffesiynol yn y sector tai yn gorfod delio’n gyson gyda chleientiaid/tenantiaid sy’n defnyddio cyffuriau. Mae’r cwrs hwn yn rhoi trosolwg cynhwysfawr o dueddiadau presennol gyda chyffuriau gyda ffocws neilltuol ar weithio gyda chleientiaid/tenantiaid a all fod yn ddibynnol ar gyffuriau/alcohol. Bydd y cwrs yn helpu staff i adnabod sylweddau neilltuol ac arwyddion o ddefnydd cyffuriau ar safle. Mae’r hyfforddiant hefyd yn rhoi arweiniad clir ar y gyfraith a rheoli digwyddiadau cysylltiedig â chyffuriau.

Mae’r cwrs yn addas ar gyfer yr holl staff tai sydd angen gwybodaeth gyfoes ar faterion cyffuriau a sut y weithio gyda chleientiaid a all fod yn defnyddio cyffuriau.

Beth fyddwch yn ei ddysgu:

  • Ymchwilio sut a pham fod patrymau o ddefnydd cyffuriau yn newid.
  • Adnabod sylweddau neilltuol ac arwyddion o’u defnydd.
  • Cael dealltwriaeth o natur bod yn gaeth i gyffuriau/alcohol.
  • Bod yn ymwybodol o’r ddeddfwriaeth gyfredol ar ddefnydd cyffuriau mewn safle.
  • Deall y canllawiau arfer da wrth reoli digwyddiadau cysylltiedig â chyffuriau.
  • Deall lle gall mwy o help, gwybodaeth a chyngor fod ar gael.