Jump to content
Dewislen

4430 - Gwirionedd, Celwyddau ac Ystadegau

Chwefror 2, 2022 @ 9:30yb 4 hours Online
Pris Aelod

£125

Pris heb fod yn Aelod

£185

Deall y Byd Rydyn Ni'n Gweithio ynddo Trwy'r Wybodaeth a Welwn ac a Ddefnyddiwn

Crynodeb

Mae pob ystadegyn yn dweud stori ond a yw’r stori a ddywedir wrthych yn wir? Mewn byd lle mae’n rhwydd boddi mewn data a gwybodaeth, mae gwybod beth sy’n bwysig ac os yw’n gywir yn bwysicach nag erioed. Mae’r gweithdy hwn yn mynd tu ôl i’r penawdau ac yn rhoi’r sgiliau allweddol i ddeall yn well y data ac ystadegau a welwch bob dydd.

Manylion

Mae cael y sgiliau i wneud synnwyr o ddata a gwybodaeth yn amhrisiadwy ar gyfer dehongli’r straeon a ddywedwch ac a ddywedir wrthych ohonynt. Yn y gweithdy ymarferol hwn bydd Rob Rowlands yn rhoi’r sgiliau i chi ddeall data a gwybodaeth yn well a deall y straeon a ddywedir.

Gan ddefnyddio enghreifftiau o amrywiaeth o sefyllfaoedd bob dydd bydd y gweithdy hwn yn cynnwys: o ble y daw data, sut y caiff ei gasglu, pwy sy’n ei ddarparu a beth mae’n ei ddweud mewn gwirionedd.

Yn dilyn y cwrs, byddwch yn deall sut i gyfathrebu ystadegau a gwybodaeth mewn ffordd ddylanwadol ond dibynadwy.