Jump to content
Dewislen

Sesiwn Sbotolau Datgarboneiddio: Cadwyni Cyflenwi | 9 Ebrill 2021

Bydd angen i gymdeithasau tai ddatblygu eu cadwyni cyflenwi er mwyn masnachu gyda mentrau bach a chanolig ar raglenni datgarboneiddio. Ymchwiliodd y sesiwn yma sut y gall Cyswllt Busnes Cymdeithasol gefnogi landlordiaid cymdeithasol i ddeall pa mor barod ydynt i weithio gyda busnesau cymdeithasol a sut i dyfu eu cadwyni cyflenwi mewn ffordd gymdeithasol ystyriol.