Jump to content
Dewislen

Rhaglen hyfforddiant

Yn gryno

Caiff ein cyrsiau hyfforddiant eu teilwra i ddiwallu anghenion ein haelodau. Wedi eu datblygu gydag arbenigwyr mewn hyfforddiant a’u cyflwyno’n rhithiol, mae’r cyrsiau poblogaidd yn cynnwys ein ‘cyflwyniad i gymdeithasau tai’ a meysydd pwnc mwy newydd tebyg i ‘sgiliau hwyluso rhithiol’ a ‘dylanwadu ar wneuthurwyr penderfyniadau’.

Hyfforddiant: 4403 Yn Llywodraethol

Medi 29, 2021 @ 9:30yb 4 x 3.5 hour sessions Online

Bydd y cwrs hwn yn darparu cyfle i aelodau Bwrdd mwy profiadol fyfyrio ar sut y gallant ddefnyddio eu sgiliau, eu gwybodaeth a'u profiad presennol i ddatblygu eu medrau arweinyddiaeth ymhellach felly gwella eu cyfraniad at strategaeth, perfformiad a sicrwydd y sefydliad.

Pris Aelod

£295

Pris heb fod yn Aelod

£355

Hyfforddiant: 4412 - Cadw cofnodion

Medi 30, 2021 @ 2:00yh 90 minutes Online

Bydd y sesiwn yma’n rhoi cyflwyniad i gadw cofnodion fydd yn eich helpu i ddeall sut i gadw cofnodion a nodiadau cyfarfod effeithlon yng nghyd-destun tai cymdeithasol/gofal a chymorth.

Pris Aelod

£85

Pris heb fod yn Aelod

£125

Hyfforddiant: 4417 - Lleoli eich Llonydd

Hydref 11, 2021 @ 1:30yb 4 x 1 hour sessions Online

Mae ‘Lleoli eich Llonydd’ yn rhaglen llesiant cymdeithasol-economaidd ac ymwybyddiaeth ofalgar 4 wythnos ar-lein i helpu oedolion i ddatblygu eu hymdeimlad o lonyddwch meddwl a llesiant, a dysgu sut i sefydlu ymwybyddiaeth ofalgar yn eu bywydau bob dydd.

Pris Aelod

£85

Pris heb fod yn Aelod

£95

Hyfforddiant: 4400 - Cyflwyniad i Gymdeithasau Tai

Hydref 20, 2021 @ 9:15yb 2 x 3.5 hour sessions Online

Gall staff neu aelodau pwyllgor a ymunodd â chymdeithas tai yn ddiweddar ganfod yr ystod eang o bolisïau, rheoliadau a geirfa yn ddryslyd iawn. Bydd y cwrs hwn yn helpu i symleiddio rôl a gweithgareddau cymdeithasau tai, yn ogystal ac egluro peth o'r eirfa.

Pris Aelod

£125

Pris heb fod yn Aelod

£185

Hyfforddiant: 4415 - Ar Amser. Ar y Trywydd: Cyfrinachau Cynllunio Prosiect

Hydref 20, 2021 @ 2:00yh 2 x 2 hour sessions Online

Mae llawer o brosiectau yn methu oherwydd nad yw arweinydd y prosiect wedi cynllunio.

Pris Aelod

£125

Pris heb fod yn Aelod

£185

Hyfforddiant: 4407 - Newydd i'r Bwrdd

Tachwedd 10, 2021 @ 9:30yb 3 x 3.5 hour sessions Online

Bydd y cwrs hwn yn helpu aelodau Bwrdd newydd i ddynodi ac archwilio'r holl heriau sy'n wynebu cymdeithasau tai yng Nghymru. Mae'n rhoi'r cyfle i'w helpu i ddatblygu eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o'r sgiliau maent eu hangen er mwyn bod yn fwyaf effeithlon yn eu rôl newydd.

Pris Aelod

£200

Pris heb fod yn Aelod

£285

Training: 4416 - Lies, Truths and Statistics

Rhagfyr 6, 2021 @ 9:30yb 2 x 2 hour sessions Online

Every statistic tells a story but is the story you are being told the truth? How confident can we be that what we hear is true? How can you ensure the stories we tell stand up to the scrutiny of others? How can you collect and present your own data in a reliable yet impactful way? As debates become ever more polarised, having the skills to read and use information accurately and effectively are essential.

Pris Aelod

£125

Pris heb fod yn Aelod

£185

Hyfforddiant: 4402 - Cyflwyniad i Lywodraethu

Ionawr 20, 2022 @ 9:30yb 2 x 2 hour sessions Online

Bydd y cwrs yn rhoi sylfeini arfer llywodraethiant da tra'n eu helpu i ddynodi'r sgiliau, gwybodaeth a phrofiad y gallant ei roi i rôl aelod Bwrdd.

Pris Aelod

£125

Pris heb fod yn Aelod

£185