Jump to content
Dewislen

Cydymffurfiaeth SATC: Data a darpariaeth yn ystod argyfwng Covid-19 - 23 Medi 2020

Yn y weminar yma, bydd Campbell Tickell yn trafod y pump cwestiwn allweddol y bydd angen i gymdeithasau tai eu hystyried wrth ddangos cydymffurfiaeth gyda Safon Ansawdd Tai Cymru: Sut fedrwn ni fod yn sicr fod ein rhifau yn gywir? Sut gallwn ni gael sicrwydd fod ein dehongliad yn gywir? Pa mor dyn y caiff ein taith data ei rheoli? Pa mor ddiogel yw ein data? Pa lefel blaenoriaeth sydd gan integriti data yn ein sefydliadau?