Jump to content
Dewislen

Y Cyflog Byw Gwirioneddol - 8 Mawrth 2021

Mae’r weminar yma gyda Cynnal Cymru yn rhoi trosolwg o’r hyn yw’r Cyflog Byw Gwirioneddol, pwy sy’n ei dalu, manteision cofrestru a sut i achredu. Bydd Trisha Hoddinott o Cartrefi Melin hefyd yn mynd â ni drwy eu taith, yn esbonio pam y gwnaethant ymuno a pha fanteision y teimlant eu bod yn eu cael fel Cyflogwr Cyflog Byw.