Jump to content
Dewislen

Cefnogi eich bwrdd yn ystod argyfwng Covid-19 - 14 Ebrill 2020

Yn y weminar yma, mae Fiona Pethick o Central Consultancy & Training yn amlinellu cymorth ar gyfer Byrddau cymdeithasau tai yn ystod Covid 19. Mae’r weminar yn rhoi sylw i faterion ymarferol cynnal cyfarfodydd bwrdd arbennig a pharhau i gynnal cyfarfodydd bwrdd a phwyllgorau rheolaidd mewn ffyrdd newydd; y materion llywodraethiant sydd angen i’r ysgrifennydd cwmni eu hystyried a’r risgiau y mae defnyddio technolegau ar-lein yn ei achosi i lywodraethiant da.