Jump to content
Dewislen

Taliadau gwasanaeth yn ystod Covid-19 - 28 Mai 2020


Yn y seminar yma, mae Pascale Mezac, awdur ‘Service Charges: A Guide for Housing Associations’, yn trafod materion yn gysylltiedig ag ymateb cymdeithasau tai i daliadau gwasanaeth yn ystod pandemig Covid-19.