Jump to content
Dewislen

Arwain tîm gweithio o bell mewn adeg o argyfwng - 7 Ebrill 2020

Yn y weminar yma, mae Andrew Tamplin o Canna Consulting yn rhoi cyngor da i reolwyr ar sut i arwain yn effeithlon a sicrhau y gofalir am iechyd meddwl a llesiant eu staff.