Jump to content
Dewislen

Cyflwyno'r TOMS Cenedlaethol ar gyfer Cymru - 20 Awst 2020

Yn y weminar yma, bydd Guy Battle o’r Social Value Portal a Brendan Burke o Lywodraeth Cymru yn cyflwyno themâu a chanlyniadau cenedlaethol Cymru (TOMS), a gafodd eu cynllunio’n benodol i gefnogi’r broses caffael a rheoli contract a mesur y gwerth cymdeithasol ychwanegol a gynigir fel rhan o’r contract yn ogystal at y gwasanaethau craidd.