Jump to content
Dewislen

Cyfnodau Seibiant i Staff: Ystyriaethau cyfreithiol - 1 Ebrill 2020

Yn y weminar yma, mae Damian Phillips a Rachel Ford-Evans o Darwin Gray yn ymchwilio sut mae cynllun cadw swyddi Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn gweithio ac yn amlinellu’r goblygiadau cyfreithiol ar gyfer cymdeithasau tai.