Jump to content
Dewislen

Sesiwn Gefnogi Covid-19 ar gyfer Tai Cymdeithasol: Cadw tenantiad yn ddiogel - 26 Mai 2020

Crynodeb llawn

Drwy’r weminar yma, mae One Team Logic yn cynnig cyfle i gymdeithasau tai a chyrff trydydd sector i gefnogi ei gilydd a rhannu arfer da a gwybodaeth ddefnyddiol i sicrhau diogelwch tenantiaid yng Nghymru, yn cynnwys y rhai mwyaf bregus, yn ystod argyfwng Covid-19.