Jump to content
Dewislen

Sicrwydd Bwrdd: Ydych chi'n barod am bethauyn dilyn Covid-19? - 13 Mai 2020


Yn y weminar yma, mae cydweithwyr o Altair yn siarad am rôl y Fframwaith Sicrwydd Bwrdd yng nghanol Covid-19 ac yn trafod yr elfennau y dylai byrddau fod yn eu hystyried wrth iddynt baratoi am gyfnod ‘ailddechrau’ y pandemig, gan rannu’r hyn mae eraill yn ei wneud ac yn edrych ar yr hyn y dylech fod yn ganolbwyntio arno wrth symud ymlaen.