Jump to content
Dewislen

Cyflwyniad i broses ESG - 7 Medi 2020

Yn y weminar yma, bydd yr arbenigwyr mesur a rheoli effaith ‘The Good Economy’ a’r cwmni cyllid corfforaethol arbenigol Centrus yn esbonio’r hyn sy’n gyrru datblygu set o feini prawf perfformiad amgylcheddol, cymdeithasol a llywodraethiant ar gyfer tai cymdeithasol ac yn ymchwilio sut y gallai fod o fudd i gymdeithasau tai a hefyd i fuddsoddwyr.